Merilampi: Hallituksen huolellisuusvelvoite pitää muistaa myös yrityskaupassa

Asianajotoimisto Merilampi ja DIF järjestivät keskiviikkona 23.11.2016 DIF:n jäse­nil­le aamiaistilaisuuden, jos­sa käsi­teltiin kilpailuoikeudellisia kysymyksiä hallituksen näkökulmasta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuspäällikkö Maarit Taurula kertoi kilpailuviranomaisen näkökulman muun muassa case-esimerkkien valossa, ja Merilammen osakkaan Arttu Mentulan puheenvuorossa käsiteltiin muun muassa valmistautumista yrityskauppaan.
Arttu Mentula kertoi kilpailulainsäädännöstä asianajajan näkökulmasta.

Kilpailuviranomaisen näkökulma tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoi puheenvuorossaan muun muassa sitä, mitä tarkoittaa SIEC (significant lessening of effective competition) käytännössä. Lisäksi hän esitteli työnjakoa kansallisen kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Euroopan komission välillä case-esimerkkien avulla.

Tilaisuudessa käytiin läpi myös hallituksen roolia ehtoneuvotteluissa, yrityskaupan täytäntöönpanoa ja kilpailijoiden valitusoikeutta.

Asianajaja ja osakas Arttu Mentula esitteli puolestaan hallituksen jäsenen muistilistaa yrityskauppavalvonnassa. Lisäksi käytiin läpi yrityskauppaan valmistautuminen ja prenotifikaatio, yrityskaupan neuvotteleminen ja ehtoneuvottelut kilpailuviranomaisen kanssa.

Kommenttipuheenvuoron piti DIF:n jäsen Juha Rantanen.