Ministeri Häkkänen: On tärkeää säilyttää hallituksen päätösvalta palkitsemisessa

DIF:n ja Boreniuksen aamiaistilaisuudessa 29.1. keskusteltiin listaamattomien osakkeiden likviditeetistä ja osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin täytäntöönpanosta.

Oikeusministeri Antti Häkkänen

Boreniuksen asiantuntijat Andreas Doepel ja Jorma Yli-Jaakkola kertoivat listaamattomien osakkeiden likviditeetin kasvusta ja siitä, mitä seurauksia tästä kehityksestä on lainsäätäjälle ja hallituksen jäsenille.

Listattujen eli pörssiyhtiöiden osakkeiden kauppa on huomattavasti helpompaa kuin listaamattomien yhtiöiden osakkeiden kauppa, ja niiden omistuksesta irtautuminen on yksinkertaista. Sen sijaan listaamattomille osakkeille ostajaa voi joutua etsimään.

Listaamattomien yhtiöiden osakkeille on kuitenkin muodostumassa yhä enemmän kauppapaikkoja. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa lohkoketjuteknologian avulla digitaaliset osaketransaktiot samalla kun osakasluettelon ylläpito automatisoituu.

Vaikka listaamattomia yhtiöitä ei koske samat velvoitteet kuin pörssiyhtiöitä esimerkiksi tiedonannosta, kannattaa niiden hallituksissa kuitenkin pohtia tiedottamisen käytäntöjä ja kaupankäynnin pelisääntöjä osakkeiden likviditeetin lisääntyessä.

Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi puheenvuorossaan osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin täytäntöönpanosta, osakeyhtiölain uudistamisprosessista ja EU:ssa vireillä olevista sääntelyhankkeista.

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevasta uudesta sääntelystä Häkkänen nosti esiin neljä teemaa: yhtiön paremmat mahdollisuudet saada tietoa omistajistaan, institutionaalisten omistajien omistajaohjauksen periaatteiden julkisuus, johdon palkitseminen ja lähipiiritoimien määrittely. Häkkänen pitää tärkeänä yhtiön hallituksen palkitsemista koskevan päätösvallan säilyttämistä, sillä hallituksen tehtävä on palkata ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtaja.

Muuttuva toimintaympäristö luo paineita uudistaa osakeyhtiölakia joustavampaan suuntaan. Tavoitteena on, että Suomen yhtiölainsäädäntö olisi hyvää, kansainvälistä laatua. Ensimmäinen uudistusaskel on jo otettu, kun laista on poistettu pääomavaatimus. Tämä helpotta osakeyhtiön perustamista Suomessa.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIF:n jäsenten luettavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).