Mitä itseohjautuvuuteen perustuva yrityskulttuuri vaatii johdolta? – Case Reaktor

DIF:n maaliskuun jäsenlounaalla 12.3.2019 keskusteltiin yrityskulttuurista. Aiheeseen yleisön johdatteli Reaktorin perustajaosakas Hannu Terävä.

Hannu Terävä

Noin 500 ihmistä työllistävällä Reaktorilla ei ole varsinaista strategiaa tai visiota, ei oikeaa hallitusta eikä edes esimiehiä. Miten tällainen organisaatio voi toimia ja kasvaa?

Reaktorin matala hierarkia perustuu asiakkaiden toimeksiantojen ympärille rakentuvien tiimien itseohjautuvuuteen. Johtajien puuttuminen ei tarkoita johtajuuden puuttumista. Kokeneemmat työntekijät kantavat tiimeissä vastuuta tavoitteiden saavuttamisesta ja nuorempien ohjaamisesta.

Yrityksen johtoryhmän tehtävä on olla vastuussa kokonaisuudesta ja pitkän aikavälin kilpailukyvystä sekä pitää huoli siitä, että itseohjautuville tiimeille on tarjolla niiden tarvitsema tieto ja tuki. Organisaation sisäiset valmentajat ovat tiimien käytettävissä, HR-tiimiltä saa apua konfliktitilanteisiin, talousdata on kaikkien saatavilla ja vertaisten välillä käytävät kehittymiskeskustelut tukevat osaamisen kehittämistä.

Reaktorin tavoitteena on olla ketterä ja resilientti organisaatio. Se vaatii kykyä uudistua jatkuvasti. Käytännössä jatkuva uudistuminen tarkoittaa muun muassa kokeilukulttuuria, skenaariotyöskentelyä ja jatkuvaa strategiatyötä, joka ei koskaan tule valmiiksi. Ketteryyttä tukee myös se, että Reaktorin työtekijöillä ei ole tarkkaan rajattuja rooleja tai staattisia asemia: jokaisen kuuluu kehittyä ja laajentaa osaamistaan.

Hannu Terävän esitysmateriaali on jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).