Mitä talouspakotteet merkitsevät käytännössä?

DIF-jäsenwebinaarissa 8.3.2022 käytiin läpi, mikä käytännön merkitys Venäjä-pakotteilla on yritysten toiminnalle. Esityksen aiheesta piti kansainvälisen kaupan sääntelyn asiantuntija Aleksi Pursiainen Solid Plan Consulting Oy:stä.

Länsi reagoi Venäjän sotatoimiin Ukrainassa mittavalla pakotekokonaisuudella, jonka Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat onnistuneet koordinoimaan ennenäkemättömän laajassa yhteistyössä. Pakotekokonaisuus on laajuudestaan huolimatta johdonmukainen, mikä helpottaa noudattamaan liiketoiminnassa samanaikaisesti sekä EU:n että Yhdysvaltojen pakotteita.

Yhdysvaltojen ja EU:n säännöissä on kuitenkin eroja. Siksi on tärkeää olla olettamatta liikaa vaan tehdä päätöksiä huolellisen analyysin perusteella. Vaikka Euroopan vientipakotteet ovat ensisijainen kokonaisuus, jota suomalaisen yrityksen tulee tarkastella, on Yhdysvaltojen pakotteet monessa tapauksessa otettava täysimääräisesti huomioon.

Yhdysvaltojen vientivalvontasääntelyä sovelletaan myös sen rajojen ulkopuolella. Siten sääntely koskee myös suomalaisia yrityksiä esimerkiksi silloin, kun kauppaa käydään yhdysvaltalaista alkuperää olevilla tuotteilla tai kun Suomessa valmistetut tuotteet nojaavat vahvasti yhdysvaltalaista alkuperää olevaan teknologiaan.

Kuinka laajasti pakotteet sitten rajoittavat liiketoimintaa? Kyseessä ovat poikkeuksellisen laajat EU-pakotteisiin perustuvat vientirajoitukset. Vientirajoitusten ja lupavaatimusten piiriin on tullut runsaasti sellaisia tuotteita, jotka ovat täysin arkipäiväisiä. Rajoitusten piiriin on tullut esimerkiksi tavanomaisia elektroniikkatuotteita, kuten tietokoneita ja puhelimia tai toimistokäyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja. Jo aiemmin vientilupaa edellyttäneiden, niin sanottujen kaksikäyttötuotteiden vienti on käytännössä kokonaan kielletty. Kaksikäyttötuote on tuote, joka soveltuu normaalin siviilikäytön lisäksi myös sotilaallisiin tarkoituksiin.

Vientirajoitusten lisäksi suomalaisiin yrityksiin vaikuttavat erilaiset pakoteluettelot, erityisesti varojen jäädytystä edellyttävät luettelot, jotka kieltävät kaikenlaiset liiketoimet ja arvonsiirrot listalla olevan toimijan ja EU-toimijan välillä. Pakoteluetteloiden seuraaminen ja noudattaminen on jo pitkään ollut asia, jota ilman Venäjän kauppaa ei ole voinut järkevällä riskitasolla tehdä. Yhä laajenevien pakotelistojen myötä johdonmukaisen seurannan merkitys on kasvanut.

Aleksi Pursiaisen esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa. Linkki webinaaritallenteeseen löytyy jäsensivuilta. (Edellyttää kirjautumisen sivustolle.)