Miten ilmastonmuutos vaikuttaa tilinpäätökseen?

Timo Ihamäki

DIF-aamiaisella 22.9.2022 keskusteltiin PwC:n johdolla ilmastonmuutoksen vaikutuksista IFRS-raportointiin.

Ilmastokriisin myötä vastuullisuuden (ESG) raportointivelvoitteet ovat muuttumassa merkittävästi. Muutoksessa ei ole kysymys vain tulevista standardeista ja toimintakertomuksesta, vaan ilmastonmuutos voi vaikuttaa jo nyt IFRS-tilinpäätökseen. Esityksessään PwC:n partner Timo Ihamäki kertoi, millaisia nämä vaikutukset voivat olla.

IFRS-standardit ovat listayhtiöille tuttuja, mutta niiden soveltaminen ESG-kontekstissa on uusi asia. Nyt eletäänkin murrosvaihetta, jossa käytäntöjä ESG-asioiden esittämiseen tilinpäätöksessä ei ole vielä syntynyt, mutta standardeja tulee silti soveltaa.

Kun ESG-asioita aletaan raportoida toimintakertomuksessa, tulisi miettiä, mikä on niiden linkki IFRS-tilinpäätökseen: Mitä seikkoja tulee huomioida varojen ja velkojen kirjaamisessa ja arvostamisessa? Ristiriitoja toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen välillä tulisi välttää. Jos toimintakertomuksessa on selitetty joitakin liiketoimintariskejä, on varmistettava, että vastaavat riskit on kuvattu myös tilinpäätöksessä.

Mammu Kaario

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Mammu Kaario. Hän totesi, että nyt ESG-asiat konkretisoituvat ja hallituksen on pantava nimensä paperiin ja kannettava vastuusa. On tehtävä päivitys, jossa tarvitaan myös tilintarkastajien tukea.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).