Miten koronapandemia on vaikuttanut yritysjärjestelyihin?

Vuoden alkaisiksi on aina ajankohtaista tarkastella edellisvuoden yrityskauppoja ja -järjestelyjä sekä millainen vaikutus niillä on ollut elinkeinoelämässä. Koronapandemia on sekoittanut koko maailmaa, mutta miten hyvin markkinat ja liiketoiminta ovat sopeutuneet sen luomiin rajoituksiin? Yritysjärjestelyt ovatkin olleet aktiivisessa roolissa Suomessa ja Pohjoismaissa viime aikoina.

DIFin asiantuntijakumppanin Boreniuksen uutisessa pohditaankin, miten koronavuosi 2020 muutti yritysjärjestelyiden luonnetta ja määrää sekä mitä riskejä yrityskauppoihin liittyy.