MPS:n asiantuntijat: Johtajan pitää käyttää persoonaansa

MPS:n ja DIF:n yhteinen aamiaistilaisuus pidettiin 9.2.2017. Tilaisuuden aiheena oli johdon rekrytointi ja johtajuuden murros.

Marcus Herold esitteli näkemyksiään tulevaisuuden johtajuudesta.

Tilaisuudessa pohdittiin muuttuvaa johtajuutta ja luotiin katsaus tulevaisuuden johtajuuteen. MPS-Yhtiöiden Marcus Herold sekä Roy Herold pitivät aiheesta omat esityksensä. Lisäksi DIF:n jäsen Peter Therman piti tilaisuudessa kommenttipuheenvuoron.

Johtajuus on murroksessa samaan aikaan kun maailma digitalisoituu, teknologia kehittyy ja globalisaatio kiihtyy. Samalla kun työn luonne muuttuu mekaanisesta ajattelutyöhön, yksin tekemisestä tiimityöskentelyyn ja kontrollista itseohjautuvuuteen, myös johtajuuden on muututtava.

Hyvä johtaminen muuttuu vuorovaikutteisemmaksi, valmentavaksi ja itsensä johtamiseksi. Henkilöstön hyvinvoinnin merkitys korostuu etenkin palveluliiketoiminnassa. Johtajuudessa nousevat esiin arvot, ihmisläheisyys, kansainvälisyys ja johtajan jaksaminen.

Hyvän johtajan ominaisuudet ovat osaltaan persoonan ominaisuuksia, joita saa käyttää hyväkseen roolien taakse piiloutumisen sijaan. Yrityksen eri vaiheissa erilaisista yksilön ominaisuuksista on hyötyä. Tähän päästään parhaiten delegoimalla työtehtäviä ja toimimalla tiimeissä.

Hallituksissa muutos pitäisi ottaa huomioon muun muassa valitsemalla nuorempia hallitusjäseniä.