Muutos edellyttää dialogia

Muutoksen läpivienti ei onnistu, mikäli johdon intuitiivinen näkemys organisaation muutoksen esteistä tai ajureista on pielessä. Lääke tähän on yrityksen kulttuurin syvällinen ymmärtäminen, jota voidaan luoda dialogilla hallituksen, keskijohdon ja omistajien välillä.

DIF:n ja Augustin yhteisessä aamiaistilaisuudessa 17.11. ravintola Pörssissä oli aiheena yrityksen transformaatio ja muutoksen läpivienti organisaatiossa.

Varman toimitusjohtaja Risto Murto nosti tervetulosanoissaan esiin hallituksen muutosvastuun sijoittajia kohtaan.

”Murrokset ovat mahdollisuuksia, mutta ratkaisevaa sijoittajan kannalta on se, kuka onnistuu tekemään voittoa”, Murto totesi.

Augustin osakas Pasi Torppa pureutui esityksessään organisaation transformaation todellisiin ajureihin ja esteisiin. Johdolla ei välttämättä ole totuudenmukaista kuvaa muutoksen tai kasvun todellisista esteistä, mikä saa strategian implementoinnin sakkaamaan. Kasvun ja muutoksen esteitä on etsittävä organisaation suorituskyvystä, yrityskulttuurista ja arvostuksista. Torpan mukaan kasvustrategian toteuttamisen yhteydessä puhutaan liian vähän ihmisistä.

Aalto Yliopiston strategian apulaisprofessori Timo Vuori.

”On olennaista tunnistaa oikeat kannustimet ja miettiä, mikä saa ihmiset suorittamaan.”

Aalto Yliopiston strategian apulaisprofessori Timo Vuori vertaili tutkimustulosten valossa erilaisia yrityksen muutosprosesseja. Tutkimuksessa löydettiin selkeä ero sen välillä, oliko aloite muutokseen lähtenyt yrityksen johdosta vai oliko hallitus luonut paineen muutokseen. Johtolähtöinen muutosprosessi sisälsi enemmän dialogia keskijohdon kanssa, kun taas hallituslähtöisessä muutosprosessissa keskustelut olivat jääneet pinnallisiksi.

”Keskustelu sitouttaa, ja jos se jätetään käymättä, ei synny syvää ymmärrystä muutoksen edellytyksistä”, Vuori sanoi.

DIF:n kommenttipuheenvuoron piti Netsin Suomen maajohtaja Heikki Kapanen. Hän kertoi, että Nets elää parhaillaan disruption keskellä, mutta yrityksellä on tilanteeseen juuri oikeat omistajat. Netsin omistuskin on ollut muutoksessa, ja sillä on viiden vuoden aikana ollut viidet omistajat.

”Uudet amerikkalaiset omistajat ovat tuoneet rohkeutta päätöksentekoon ja pakottaneet etsimään kasvupolut”, Kapanen kertoi.

Omistajien ohella iso merkitys muutoksessa on myös johdolla. Hallituksen tehtävä on valita oikeat johtajat, ja Netsin tapauksessa johtoa on vaihdettu sen mukaan, mitä muutoksen vaihe kulloinkin on vaatinut.

Tilaisuuden alustukset ja puheenvuorot herättivät vilkasta keskustelua muun muassa hallituksen kokoonpanon merkityksestä, kokeilukulttuurista, päätöksenteon epätäydellisyydestä, rohkeudesta, luottamuksesta, dialogista omistajan, johdon ja hallituksen välillä sekä kannibalisaation vaikutuksesta yrityskulttuuriin.

 

DIF:n jäsenet voivat tutustua tilaisuuden esitysmateriaaliin jäsensivuille kirjautumalla.