Omistajaohjauksen ytimessä on vastuullisuus

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Kimmo Viertola.

DIFin jäsenet vierailivat 15.11.2021 Säätytalossa kuulemassa ja keskustelemassa valtion omistajaohjauksesta.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Kimmo Viertola kertoi valtion omistajaohjauksen periaatteista ja omistajaohjausosaston toiminnasta. Valtion omistuksen perusteena voi olla strateginen intressi, finanssi-intressi tai valtion määrittämä erityistehtävä. Omistajaohjausstrategian mukaan omistajuus ja sääntely pyritään pitämään erillään, ja omistuksia on jatkossakin tarkoitus keskittää valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolle.

Omistajaohjausosaston vastuulla on suoraan 31 yhtiön omistajaohjaus. Osaston tehtäviin kuuluu muun muassa omistajastrategioiden valmistelu, toteuttaminen ja seuranta, hallitusten jäsenten valinta, yritysjärjestelyt sekä valtion omistajapolitiikan ja periaatepäätöksen valmistelu ja täytäntöönpano.

Finanssineuvos Maija Strandberg kertoi taustoja SSAB:n omistuksen siirrosta Solidiumilta valtion suoraan omistukseen omistajaohjausosaston alaisuuteen. Syynä siirrolle oli omistuksen perusteena olevan intressin muuttuminen finanssi-intressistä strategiseksi, jolloin Solidiumin salkku ei ollut SSAB:lle enää luonteva paikka.

Finanssineuvos Petri Vihervuori kertoi vastuullisuuteen ja palkitsemiseen liittyvistä omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjauksista. Omistajapoliittinen periaatepäätös määrittelee valtion tavoitteet omistajana aina hallituskauden ajaksi. Nykyinen periaatepäätös korostaa yritysvastuuta. Valtio-omistaja odottaa yhtiöidensä tavoittelevan edelläkävijyyttä hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisessä. Yhtiöiden on huomioitava sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet että tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035. Valtio-omistaja edellyttää yritysvastuun integroimista liiketoimintaan sekä vastuullisuustavoitteiden sisällyttämistä palkitsemisjärjestelmään.

Markku Pohjola

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron esitti Markku Pohjola. Hän herätteli pohtimaan, onko Suomen verrattain suuri valtion yritysomistus perusteltavissa kansantalouden näkökulmasta. Riittäisikö joissain tapauksissa sääntely omistuksen sijasta turvaamaan kansallisen intressin? Yritysvastuukysymyksissä ja ilmastoasioissa valtiolla on toki perusteltu rooli omistajana.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).