Palkitsemisen ESG-mittarit ovat tätä päivää

Paneelikeskusteluun osallistuivat Hanna Kaskela (oik.), Hannele Jakosuo-Jansson ja Minttu Sinisalo sekä etänä Niko Pakalén. Tapio Tolvanen (vas.) veti keskustelua.

DIF-webinaarissa 14.9.2021 paneuduttiin vastuulliseen palkitsemiseen Mandatumin johdolla. ESG-asiat ovat nyt vahvasti esillä – vastuullisuustavoitteiden ja -saavutusten yhä läpinäkyvämpää raportointia vaativat niin sijoittajat kuin lainsäätäjät.

Mandatum Incentivesin Tapio Tolvanen ja Marju Simpanen kävivät alustuksessaan läpi vastuullisen palkitsemisen tilannetta. Helsingin pörssin 30 suurimmasta yhtiöstä 47 prosenttia on sisällyttänyt ESG-mittareita johdon palkitsemisjärjestelmään. Tyypillisesti ESG-mittarit ovat lyhyen aikavälin kannustinohjelman puolella, ja niiden paino on 10 prosenttia. Yhtiöissä, joissa vastuullisuusmittarit ovat jo käytössä, ne yleisimmin liittyvät ympäristöön ja työturvallisuuteen.

Niko Pakalén

Alustuksen jälkeen oli vuorossa neljä case-puheenvuoroa. Cevian Capitalin partner Niko Pakalén avasi sijoittajan näkökulmaa palkitsemisen ESG-mittareihin. Sijoittajat eivät tarkastele vastuullisuustavoitteita enää pelkästään riskienhallintanäkökulmasta, vaan vastuullisuus nähdään tuottojen ja sitä myötä omistaja-arvon ajurina. Johdon palkitsemisessa ESG-tavoitteiden olisi oltava mitattavia, huomattavia ja läpinäkyviä.

Varman vastuullisen sijoittamisen johtajan Hanna Kaskelan mukaan vastuullisuudesta on tullut valtavirtaa. Siitä osoituksena ovat esimerkiksi investointipankkien analyysit, joissa vielä viisi vuotta sitten vastuullisuusasiat loistivat poissaolollaan. Tänä päivänä ei voisi kuvitella, että ESG-asiat puuttuvat analyysista. Nyt johdon palkitsemista arvioidaan suhteessa vastuullisuustavoitteisiin, jotka parhaimmillaan ovat liiketoimintaan liittyviä ja toimialaolennaisia.

Nesteen henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja Hannele Jakosuo-Jansson kertoi Nesteen johdon palkitsemisen vastuullisuusmittareista. Lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa mitataan prosessiturvallisuutta ja henkilöstöturvallisuutta. Ilmastoon liittyviä tavoitteita mitataan pitkän aikavälin kannustinohjelmassa sekä hiilijalanjäljen että -kädenjäljen näkökulmista. Jälkimmäiseen mittariston Neste rakensi huolella varmistaakseen mahdollisimman tarkat ja läpinäkyvät mittarit, jotka ovat kytköksissä strategiaan.

Toimialasta johtuen Terveystalon ESG-tavoitteissa korostuu S, kertoi henkilöstöjohtaja Minttu Sinisalo. Lyhyellä aikavälillä johtoa palkitaan asiakastyytyväisyydestä, henkilöstötyytyväisyydestä ja työvoiman määrän kasvusta. Pitkällä aikavälillä mitataan osakekurssia ja digitaalista jalanjälkeä.

Tilaisuuden päätteeksi puhujat kokoontuivat paneelikeskusteluun, jonka jälkeen oli vielä aikaa muutamalle yleisön kysymykselle.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat DIFin jäsenten luettavissa artikkelin alla (edellyttää kirjautumisen). Webinaaritallenne on katsottavissa jäsensivuilla.