DIF lausui ehdotuksesta uudeksi hallinnointikoodiksi

DIF on antanut lausunnon Arvopaperimarkkinayhdistykselle 27.6.2019 ehdotuksesta uudeksi hallinnointikoodiksi.

Yhdistys suhtautuu pääosin myönteisesti koodiehdotuksessa esitettyihin muutoksiin. Koodiehdotuksessa on onnistuneesti implementoitu osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muutoksesta johtuvia sääntelymuutoksia siten, että toimivaa kansallista itsesääntelyä on pyritty säilyttämään mahdollisimman paljon.

Lausunnossaan yhdistys esittää joitakin huomioita, joita se pyytää vielä harkitsemaan. Esimerkiksi lähipiiritoimet on DIFin mukaan ehdotuksessa säännelty tarpeettoman yksityiskohtaisesti. DIF kritisoi myös koodiehdotuksen suositusta esittää palkitsemispolitiikka yhtiökokouskutsussa. Sen sijaan koodiehdotuksessa tulisi lähteä siitä, että palkitsemispolitiikka julkistetaan erillisenä asiakirjana osakeyhtiölain 5 luvun 22 §:n mukaisesti, samanaikaisesti kuin muut yhtiökokousasiakirjat. DIF esittää tarkennuksia myös suositukseen tilintarkastusta koskevista pakollisista tehtävistä.

Lue koko lausunto >

Taustatietoa: Arvopaperimarkkinayhdistys julkaisi toukokuussa ehdotuksensa päivitetyksi hallinnointikoodiksi pörssiyhtiöille. Uusi hallinnointikoodi korvaa nykyisen vuonna 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin. Koodiin tehdyt muutokset perustuvat pääosin osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiivistä aiheutuviin uusiin osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalain velvoitteisiin.