DIF lausui kiintiödirektiivin kansallisesta voimaansaattamisesta

DIF on 18.6.2024 antanut lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle niin sanotun kiintiödirektiivin kansallisesta voimaansaattamisesta (HE 60/2024). Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia ja kauppakamarilakia.

DIF pitää hallituksen esitystä HE 60/2024 pääosin onnistuneena, vaikka Suomessa pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolijakauma on saatu kansainvälisesti vertailtuna varsin tasapuoliseksi elinkeinoelämän itsesääntelyn avulla.

DIF toteaa lausunnossaan, että direktiivi ja sen perusteella säädettävä laki johtavat tilanteisiin, joissa hallitukseen ei voida valita pätevintä henkilöä, jos hän ei ole sitä sukupuolta, jota kiintiösääntely kyseisessä tilanteessa edellyttää.

Lausunnossa esitetään lisäksi selvennyksiä osakeyhtiölain pykäläehdotuksiin.

Lue koko lausunto.