DIF lausui yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta

DIF on 23.5.2022 antanut lausunnon Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta (due diligence).

DIF kannattaa voimakkaasti kestävää kehitystä mutta peräänkuuluttaa tekeillä olevaan direktiiviin selkeyttä, suhteellisuusperiaatetta ja toissijaisuusperiaatetta. Tässä suhteessa direktiiviehdotus valitettavasti epäonnistuu. Ehdotus korostaa vastuita, valituksia ja sanktioita. Näin ollen ehdotus voi kääntyä tarkoitustaan vastaan: ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii valtavasti yksityisen sektorin investointeja, ja näin ei ehkä tapahdu Euroopassa, jos eurooppalainen lainsäädäntö on epäselvää, arvaamatonta ja rankaisevaa. Yrityksiä pitäisi kannustaa panostamaan kestävän kehityksen jatkuvaan parantamiseen tarkistuslistojen ja liiallisen byrokratian sijasta.

Lue koko lausunto >