Ratkaisujen aika – Ilmastokysymyksistä tuli strategisia kysymyksiä

DIF:n ja PwC:n tilaisuudessa 10.4.2019 keskusteltiin ilmastonmuutoksesta ja ratkaisuista hiilipäästöjen vähentämiseksi.

Jussi Pesonen

Huoli ilmastosta tuntuu olevan kaikkien huulilla. IPCC:n raportti osoitti, että päästötavoitteita on kiristettävä entisestään ja jotta maapallon lämpeneminen saataisiin rajattua 1,5 asteeseen. Ruotsalaisen 16-vuotiaan ilmastoaktivistin Greta Thunbergin innoittamana koululaiset ovat järjestäneet ilmastolakkoja ympäri maailman. Suomessa puhutaan ilmastovaaleista.

PwC:n yritysvastuupalveluista vastaava Jussi Nokkala totesi, että ennen puhuttiin yritysten hiilidioksidipäästöistä, mutta nyt keskustellaan siitä, mitkä ovat ilmastonmuutoksen yrityksiin kohdistuvat taloudelliset vaikutukset. Myös TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) myötä EU ohjeistaa yrityksiä raportoimaan ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista. Hallituksista on siten löydyttävä riittävää osaamista näiden vaikutusten arviointiin. Ilmastonäkökulmat kiinnostavat yhä enemmän myös sijoittajia.

Anne Jalkala

Fortumin startup-investoinneista vastaava johtaja Anne Jalkala on huomannut, että ilmastokysymyksistä on lyhyessä ajassa tullut vastuullisuuskysymysten sijaan strategisia kysymyksiä. Energiatoimialalla on suuri vastuu maailmaan päästöistä, joita voidaan vähentää uusiutuvaan energiaan siirtymisen ohella esimerkiksi varastoimisteknologioilla ja kiertotalouden ratkaisuilla. Muutoksia vaaditaan kuitenkin kaikilta teollisuuden sektoreilta, jotta päästötavoitteet saavutetaan. Energiantuotannon radikaalin muutoksen lisäksi tarvitaan hiilidioksidin talteenottoa.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoi, että UPM on aloittanut ison muutoksen omassa liiketoiminnassaan jo vuonna 2005. Biotalouteen nojaava Biofore-strategia vastaa kuluttajakysyntää muokkaaviin megatrendeihin: väestönkasvuun, kaupungistumiseen, elintason nousuun ja digitalisaatioon. UPM:n ratkaisut resurssien niukkuuden ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin ovat muun muassa kestävä metsänhoito ja maankäyttö, uusiutuvat materiaalit vaihtoehtoina fossiilisille materiaaleille, vähäpäästöinen liikenne ja energia sekä kiertotalous. Metsien ylläpidolla ja uudistamisella sekä metsittämisellä UPM kasvattaa maapallon hiilinieluja ja -varastoja. Tuotannossa yhtiö keskittyy energiatehokkuuteen ja pitämään hiilidioksidipäästöt minimissä. Tuotteiden tasolla UPM tarjoaa vaihtoehtoja fossiilisille materiaaleille kuten öljypohjaiselle muoville.

Climate Leadership Coalitionin (CLC) toimitusjohtaja Jouni Keronen tarjoili tuhdin paketin tilannetietoa ilmastonmuutoksesta. Ilmaston lämpötilan nousun pitäminen alle 1,5 asteessa estäisi todennäköisesti vaarallisimmat ilmastonmuutoksen ilmiöt. Keronen korosti, että ilmastokysymysten ratkaisussa isossa roolissa ovat myös kuluttajat. Ilman kulutustottumusten muutosta ilmastotavoitteita ei saavuteta.

Kirsi Sormunen

DIF:n vastuullisuuden Senior Advisor Kirsi Sormunen veti tilaisuuden yhteen toteamalla, että meillä on reilut kymmenen vuotta aikaa ratkaista hiilidioksidipäästökysymys, ja siihen tarvitsemme kaikki käytettävissä olevat keinot. Uusia teknologisia ratkaisuja on jo myös olemassa, kunhan vain olemme valmiita investoimaan ja löytämään rahoituksen niihin.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).