Senior Advisorit tukemaan DIF-Tietopankkia

DIF-Tietopankki tarjoaa yhdistyksen jäsenille mahdollisuuden kehittää ja ylläpitää perusosaamistaan hallitustyössä. Jäsenistöstä nimetään sparraajia, Senior Advisoreita, tukemaan DIF-Tietopankin ja siihen liittyvien tilaisuuksien kehittämistä.

Kullakin Senior Advisorilla on erityisosaamista ja kiinnostusta heille nimetyillä osa-alueilla. Kaikkiin DIF-Tietopankin osiin pyritään löytämään jäsenistöstä oma sparraaja. Tähän mennessä seuraavat henkilöt ovat lupautuneet toimimaan Senior Advisor, DIF -sparraajina:

Jorma Eloranta ja Harri Kerminen

– Strategia: Strategiatyö – implementointi ja rakentaminen

Anne Korkiakoski

– Viestintä: Maineenhallinta ja kriisiviestintä; Sijoittajaviestintä

Riitta Laitasalo

– Palkitseminen: Johdon palkitseminen

– Johtaminen: Palkitsemisvaliokunnan tehtävät; Johdon uudelleensijoittuminen

Markku Pohjola

– Rahoitus: Hallitus ja yritysrahoitus

Tuija Soanjärvi

– Talous: Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöt; Riskienhallinta; Tarkastusvaliokunta ja sisäinen tarkastus

Kirsi Sormunen

– Vastuullisuus: Yritysvastuu hallitustyöskentelyssä; Yritysvastuuraportointi

Tom von Weymarn

– Hallitustyöskentely: Hallitustyöskentely ja vaatimustenmukaisuus

Edellä mainittujen lisäksi DIF:n Policy-valiokunta tukee seuraavia osa-alueita:

– Hallitustyöskentely: Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

– Sääntely: Corporate Governance –sääntely; Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus; Yhtiökokous ja suhteet osakkeenomistajiin