Sirpa Pietikäinen: Eläkejärjestelmien kestävyys ja ympäristövastuuraportointi huolestuttavat

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen oli DIF:n policy-valiokunnan vieraana keskiviikkona 21.12.2016 ja toi tuoreita Brysselin kuulumisia. Tilaisuudessa keskusteltiin ajankohtaisista sääntelyyn liittyvistä asioista ja pohdittiin myös laajempia suuntaviivoja ja kokonaisuuksia, joita suomalaisten yritysten hallituksissa kannattaisi ottaa huomioon.

Sirpa Pietikäinen kertoi DIF:n policy-valiokunnalle omasta työstään ja esitteli tulevia asiakokonaisuuksia, joihin Suomesta käsin kannattaisi pyrkiä vaikuttamaan jo heti alkuvaiheessa. Tilaisuudessa olivat läsnä policy-valiokunnan puheenjohtaja Timo Kaisanlahti, sihteerit Mikko Reinikainen ja Micaela Thorström, sekä jäsenet Manne Airaksinen ja Maarit Aarni-Sirviö.

Pietikäinen kertoi, että tällä hetkellä Brysselissä on kolme suurta kokonaisuutta, jotka herättävät keskustelua. Ne ovat eurooppalaisten eläkejärjestelmien vakauden lisääminen, yhteinen yhteisöverokanta ja ympäristövaikutuksien raportointi osana yhdennettyä raportointia. Asiat eivät ole juuri nyt työn alla, mutta niissä tiedetään olevan tulevaisuuden haasteita, jotka pitäisi Euroopan maissa ratkaista.

Esimerkiksi eläkejärjestelmien kirjossa nähdään suuria haasteita tulevaisuudessa, kun eri maissa on täysin erilaisia käytäntöjä. Väestön ikääntyessä järjestelmien toimivuutta on myös kyseenalaistettu, jolloin niistä saattaa syntyä poliittisia riskejä.

Yhteisöverotuksen uudistuksilla pyritään kiinnittämään huomiota verotuksen oikeudenmukaisempaan jakautumiseen jäsenmaiden välillä.

Ympäristövaikutuksien raportoinnista tarvitaan uutta, harmonisoitua raportointijärjestelmää, jonka yritykset ottaisivat käyttöön pyrkimyksinään lisätä sijoittajien kiinnostusta kestävään kehitykseen.

Tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita ovat venture capital -sääntely, lisäeläkkeet, Shareholders’ Rights Directive ja yleinen ilmapiiri. Eu-vastaisuuden noususta johtuen Pietikäinen ei usko, että lisää sääntelyä olisi luvassa aivan lähitulevaisuudessa edes sellaisilla alueilla, joissa sitä tarvittaisiin.

Policy-valiokuntaa kiinnosti, onko henkilöstön edustus yritysten hallituksissa esillä Euroopan unionissa käytävissä keskusteluissa ja miten unionissa kiinnitetään huomiota positiivisista saavutuksista viestimiseen.