Suomalaisissa yhtiöissä hallitustyöhön käytetään 21 päivää vuodessa, maailmalla 28

Suomalaiset hallitukset käyttävät enemmän aikaa yrityksen strategian hiomiseen ja pitkän aikavälin suunnitteluun kuin hallitukset maailmalla keskimäärin. Suomalaisten hallitusten ajasta 38 % kuluu pitkän aikavälin kysymyksiin, kun globaalisti vastaava prosenttiluku on 20.

Tiedot käyvät DIF:n,  McKinsey & Companyn ja Heidrick & Strugglesin tekemästä vertailusta, jossa verrattiin suomalaisten yhtiöiden hallitusjäsenten kokemuksia hallitustyöskentelystä kansainvälisiin vertailuryhmiin.

Vertailusta käy ilmi muun muassa se, että suomalaisissa yhtiöissä hallitustyöhön käytetään keskimäärin 21 päivää vuodessa. Suomalaiset myös pitävät 21 päivää optimaalisena hallitustyöskentelyyn käytettävänä aikana. Globaalisti hallitustyöhön käytetään keskimäärin 28 päivää vuodessa ja optimina pidetään 37 päivää.

Lue lisää vertailun tuloksista artikkelista, joka ilmestyi Boardview-lehden numerossa 3/2014.