Suomi on varautunut hyvin turvallisuusympäristön muutokseen

DIF-jäsenwebinaarissa 13.9.2022 kuultiin Suomen turvallisuusympäristön muutoksesta ja Puolustusvoimien strategisesta suunnittelusta, kun puhujana oli Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, prikaatikenraali Mika Kalliomaa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut laajalti Euroopan turvallisuusympäristöön vaarantaen koko Euroopan turvallisuuden ja vakauden. Suomelle tämä merkitsee historiallista käännekohtaa, josta ei ole paluuta entiseen. Täytenä yllätyksenä turvallisuusympäristön muutos ei kuitenkaan ole tullut, sillä viime vuosien turvallisuuspoliittiset raportit ovat viitanneet nykyisenkaltaiseen tilanteeseen. Suomen tilannekuva on ollut hyvä.

Tämän vuoden huhtikuussa julkaistussa ajankohtaisselonteossa turvallisuusympäristön muutoksesta todetaan, että Venäjän julkilausuttuna tavoitteena on muuttaa Euroopan turvallisuusjärjestystä ja että sota Ukrainaa vastaan osoittaa Venäjän olevan valmis käyttämään laajamittaista sotilaallista voimaa. Selonteossa kuvatun muutoksen johdosta Suomen valtiojohto eduskunnan tukemana päätti lähteä hakemaan Nato-jäsenyyttä.

Kalliomaa kävi läpi Naton kehitystä sen historian aikana. Nato on jo pari vuosikymmentä keskittynyt kriisinhallintaan, mutta on nyt ilmoittanut aloittavansa uudelleen puolustussuunnittelun. Tämä käänne on taustalla, kun Suomen rooli osana puolustusliittoa alkaa konkretisoitua. Suomen maantieteellinen sijainti on erittäin strateginen Baltian maiden, Itämeren ja Jäämeren alueen puolustuksen kannalta. Nämä alueet tulevat olemaan keskiössä, kun puolustusta yhdessä Naton kanssa lähdetään rakentamaan.

Kalliomaa avasi myös Puolustusvoimien strategisen suunnittelun prosesseja. Puolustusvoimat on vahvasti poliittisessa ohjauksessa ja kehityksen suuntaa määrittävät vaalikaudet. Suunnittelun kannalta tärkeitä ovat valtioneuvoston puolustusselonteot, joiden laatimisessa kuullaan myös parlamentaarista seurantaryhmää. Suunnittelua ohjaavat myös puolustusministeriön strategiat.

Nelivuotisten suunnittelukierrosten tuloksena määritellään Puolustusvoimien kehittämisohjelmat. Tutkimuksiin pohjaavassa suunnittelussa pyritään selvittämään, mihin suuntaan sotataidollinen kehitys, sotilasteknologia ja yhteiskunnan kehitys menevät, jotta tiedetään, minkälaiseen suorituskykyyn Puolustusvoimien tulee tulevaisuudessa varautua. Suunnittelukierroksilla pyritään varmistamaan Puolustusvoimien pitkäjänteinen kehittäminen yli vaalikausien.

Mika Kalliomaan esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa. Linkki webinaaritallenteeseen löytyy jäsensivuilta. Pääsy materiaaleihin edellyttää kirjautumisen.