Tekoäly, Eurooppa ja tulevaisuus

DIF:n ja Evli Pankin aamiaistilaisuudessa keskusteltiin tekoälystä ja EU:sta, kun vieraana oli EU-komissaari Jyrki Katainen.

DIF:n ja Evli Pankin yhteisellä aamiaisella 9.10.2018 kuultiin painavaa asiaa Euroopan tulevaisuudesta, kun aiheena oli EU ja tekoäly ja puhujana työllisyydestä, kasvusta ja investoinneista vastaava EU-komissaari Jyrki Katainen.

Maailmantalouden kaksi kasvutrendiä ovat kiertotalous ja tekoäly. Näissä kummassakin Euroopan tulisi pyrkiä olemaan johtavassa asemassa. Kiertotaloudessa Eurooppa on tällä hetkellä ykkönen, mutta tekoälyssä on kirittävä kiinni Kiinaa ja Yhdysvaltoja.

Lupaavimpia alueita tekoälyn soveltamiselle ovat muun muassa terveys, liikenne, kiertotalous, julkiset palvelut ja pankkisektori. Komissio esitteli huhtikuussa aloitteen toimenpiteistä, joilla parannetaan Euroopan kilpailukykyä tekoälyalalla. Toimenpide-ehdotukset keskittyvät itse teknologian kehittämisen lisäksi eettisiin ja sosio-ekonomisiin kysymyksiin. Tavoitteena on luoda Euroopasta otollinen alue tekoälykehitykselle ja sen tuomalle kasvulle.

Euroopan tulevaisuuden näkymistä Katainen nosti esiin kolme seikkaa. Ensinnäkin, Euroopasta tulee seuraavan viiden vuoden aikana yhä integroituneempi muun muassa pääomamarkkinaunionin, puolustusyhteistyön ja kiertotaloussääntelyn johdosta. Toiseksi, tämänhetkisessä geopoliittisessa tilanteessa Eurooppaa haastetaan ulkopuolelta entistä enemmän. Kolmanneksi, Eurooppaa haastetaan myös sisältäpäin, mikä näkyy oikeusvaltioperiaatteen ja liberaalin demokratian kyseenalaistavana poliittisena liikehdintänä esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa.

DIF:n hallituksen puheenjohtaja Kirsi Komi veti lopuksi keskustelun, jossa nousivat esiin kysymykset Suomen kilpailukyvystä, Brexit-prosessista, päästörajoituksista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä.