”Toivo parasta ja varaudu pahimpaan”

DIF-lounaalla 4.10. keskusteltiin maineriskistä ja sijoittajaviestinnästä kriisitilanteissa.

DIF:n ja Hill+Knowltonin lounastilaisuuden aiheena oli yhtiön maineriski ja sen vaikutus hallitustyöskentelyyn.

Hill+Knowltonin toimitusjohtajan Tarja Jussilan tervetulosanojen jälkeen M&A ja IR Director Sanna Kaira kertoi lyhyesti Sijoittajaviestintä-tietopankkiosion sisällöstä, jossa käsitellään aihetta etenkin hallituksen näkökulmasta.

Hyvä maine edellyttää, että organisaation toiminta kestää päivänvalon. Toiminnan lisäksi maine ansaitaan viestinnän kautta. Maineen arvo voi olla jopa yli puolet yrityksen markkina-arvosta, joten siitä huolehtiminen kuuluu myös yhtiön hallituksen toimintakenttään.

– Toivo parasta ja varaudu pahimpaan, aloitti esityksensä Wärtsilän viestintäjohtaja Atte Palomäki.

Palomäki kertoi Wärtsilän merimoottorien polttoaineenkulutustesteissä havaittujen poikkeamien käynnistämästä maineenhallintaprosessista. Yhtiö päätti hoitaa tapauksen kriisiviestinnän niin huolellisesti kuin mahdollista, ja onnistuikin siinä, sillä sekä mainehaitta että kurssivaikutus jäivät vähäisiksi.

Palomäen esitys kirvoitti keskustelua sijoittajaviestinnästä kriisitilanteissa. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tuolloin avainasemassa.

Sijoittajaviestinnän tavoitteena on yhtiön arvopaperin mahdollisimman oikean arvon muodostuminen markkinoilla. Hallituksen näkökulmasta on oleellista, että sille välittyy sijoittajaviestinnältä riittävästi tietoa siitä, kuinka markkinat näkevät yhtiön sijoituskohteena sekä yhtiön arvostuksen.

Terveysoperaattorit Oy:n toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi kävi läpi Finavian johdannaissopimus-casea ajalta, jolloin hän toimi valtionyhtiön hallituksen puheenjohtajana. Tiuraniemen eroon päättyneet tapahtumat opettivat ainakin sen, että hallituksen tulisi aina ajatella itsenäisesti ja välttää huolimattomuusvirheitä.

 

DIF-Tietopankissa lisää tietoa:

Sijoittajaviestinnästä

Maineesta ja kriisiviestinnästä

 

DIF:n jäsenet voivat perehtyä aiheeseen tarkemmin kirjautumalla sisään ja lukemalla Atte Palomäen esitysmateriaalin, joka on alla liitteenä.