Hallituksilla varaa parantaa riskienhallinnassa

EY:n Global Board Risk Survey 2021 paljastaa, että tämän päivän riskienhallinta keskittyy liian vähän nouseviin ja epätyypillisiin riskeihin eikä ole aina linjassa liiketoimintastrategian kanssa. Riskienhallinnassa myös tarkastellaan liiaksi tätä hetkeä tulevaisuuden riskien pohtimisen sijaan.

EY:n kyselytutkimukseen vastasi yli 500 hallitusjäsentä ja toimitusjohtajaa ympäri maailman. Vastaajat edustavat yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää miljardi dollaria.

Tehostetun riskienhallinnan merkitys on kasvanut hallitusten silmissä: Vastaajista 79 prosenttia uskoo, että entistä parempi riskienhallinta on kriittisessä roolissa yrityksen arvonluonnin turvaamisessa seuraavan viiden vuoden aikana. Kuitenkin vain 18 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että heidän yrityksensä jatkuvuussunnitelma sekä varautuminen katastrofeihin ovat tehokkaita.

Riskiehallinassaan esimerkillisiä hallituksia yhdistää kolme avaintekijää:

  • Kauaskantoinen näkökulma riskeihin
  • Riskienhallinnan painopisteiden linjaaminen liiketoimistastrategian mukaisesti
  • Keskittyminen nouseviin, epätyypillisiin ja ulkoisiin riskeihin.

Lue lisää: EY Global Board Risk Survey 2021, Executive summary