Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkat kehittyneet maltillisesti

Parantuneesta suhdannetilanteesta huolimatta tomitusjohtajien palkat ovat nousseet yleisiä palkankorotuksia vähemmän.

Viimeisen viiden vuoden ajalla toimitusjohtajien keskimääräinen kiinteä vuosipalkka on noussut 2,2 prosenttia. Toimitusjohtajien pitkäaikaisten kannustinpalkkioiden keskimääräinen suuruus on puolestaan laskenut -3,4 prosenttia vastaavalla ajanjaksolla.

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien vuotuinen kiinteä palkka oli vuonna 2017 keskimäärin 427 879 euroa, mutta yhtiökohtaiset erot olivat suuria palkkatason vaihdellessa 114 000 eurosta 1,16 miljoonaan euroon. Suurin vuosipalkka oli siis yli kymmenkertainen pienimpään verrattuna.

Viime vuoteen verrattuna hallituspalkkiot nousivat keskimäärin 4,9 prosenttia large cap -yhtiöissä, 4,7 prosenttia mid cap -yhtiöissä ja 2,0 prosenttia small cap -yhtiöissä.

Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin Corporate Governance -selvityksestä 2018. Selvityksen tarkoituksena on tarjota yleiskuva suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnoinnista, hallintokoodin noudattamisesta ja  johdon palkitsemisesta.