Tutkimus: Hallitukset ymmärtävät kestävyyden tärkeyden mutta kamppailevat toteutuksen kanssa

Lähde: Board Agenda

Board Agendan, Mazarsin ja INSEAD:in yhteistyönä tekemä tutkimus hallitusten kestävyysjohtamisesta osoittaa, että hallitukset ymmärtävät välinpitämättömyyden kestävyysasioissa olevan riski yrityksen tulevaisuudelle. Samalla hallitus ja muu yrityksen johto kuitenkin kamppailevat käytännön toteutuksen kanssa: Kuinka rakennetaan oikeanlaiset kestävyyden toimintaperiaatteet? Miten kestävyyshaasteeseen tulisi meidän yrityksessämme vastata?

73 prosenttia tutkimuskyselyyn vastanneista oli samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että kestävyysasioiden huomiotta jättäminen vaikuttaisi yrityksen kykyyn tuottaa arvoa pitkällä aikavälillä. Yli puolet (59 %) 234 vastaajasta oli sitä mieltä, että heidän hallituksellaan on selvä käsitys kestävyyteen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Suurimmat kestävyysriskit liittyivät tutkimuksen mukaan yrityksen vaikutukseen yhteiskunnassa sekä toimittajien ja toimitusketjun eettisyyteen.

Kestävyyden merkitys ei kuitenkaan näy vahvasti palkitsemisessa: Puolet vastaajista oli eri mieltä siitä, että kestävyystavoitteet olisivat keskeinen osa johdon palkitsemista.

Lue lisää tutkimusraportista: Leadership in Corporate Sustainability: European Report 2018