Yhteiskunnallinen vaikuttavuus nousi tärkeimmäksi onnistumisen mittariksi suuryrityksissä

Lähde: Deloitte, 2018. Success personified in the Fourth Industrial Revolution.

Edellisen vuoden aikana suuret yritykset ovat alkaneet aikaisempaa enemmän kiinnittää huomiota yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus nähdään nyt jopa liikevaihtoa tärkeämpänä onnistumisen mittarina. Tämä tuli ilmi Forbes Insightsin ja Deloitten suuryritysten ylimmälle johdolle tekemässä kyselytutkimuksessa, jonka tulokset julkaistiin Davosin talousfoorumissa tammikuussa 2019.

Tutkimuksen perusteella pohjoismaisista suuryrityksistä jopa 85 % (globaalisti 73 %) on muuttanut tai kehittänyt tuotteitaan ja palveluitaan viimeisen vuoden aikana lisätäkseen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Sekä globaalisti että Pohjoismaissa yritysjohtajat pitävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tärkeimpänä liiketoiminnan onnistumisen mittarina.

Forbes Insightsin ja Deloitten tutkimus pureutui laajasti neljännen teollisen vallankumouksen kysymyksiin, kuten uusien teknologioiden etiikkaan, tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja niiden saatavuuteen, disruptioon sekä strategisiin haasteisiin. Lue tutkimusraportti tästä >