Uudet jäsenet / elokuu 2015

DIF:n hal­li­tus päätti hyväksyä uusik­si jäse­nik­si seu­raa­vat hen­kilöt:

Marja Aarnio-Isohanni, Maria Björnberg-Enckell, Pekka Lundmark, Seppo Remes, Juhani Strömberg ja Ann-Christin Åström.

Toi­vo­tam­me uu­det jäse­net ter­ve­tul­leik­si yh­dis­tyk­sen toi­min­taan. Yh­dis­tyk­sessä on nyt 566 jäsentä.