Uudet jäsenet huhtikuussa 2017

DIF:n hal­li­tus on päättänyt hyväksyä uusik­si jäse­nik­si seu­raa­vat hen­kilöt: Minna Andersson, Hanna-Maria Heikkinen, Jussi Koskinen, Riikka Rannikko ja Ville Tolvanen.

Toi­vo­tam­me uu­det jäse­net ter­ve­tul­leik­si yh­dis­tyk­sen toi­min­taan.