Uudet jäsenet huhtikuussa 2016

DIF:n hal­li­tus on päättänyt hyväksyä uusik­si jäse­nik­si seu­raa­vat hen­kilöt:

Liisa Harjula, Kaisa Olkkonen ja Hannu Saastamoinen. 

Toi­vo­tam­me uu­det jäse­net ter­ve­tul­leik­si yh­dis­tyk­sen toi­min­taan. Yh­dis­tyk­sessä on nyt 622 jäsentä, joista 10 on emeritusjäseniä. Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että uusia emeritusjäseniä ei toistaiseksi hyväksytä.