Uudet jäsenet / tammikuu 2014

Yh­dis­tyk­sen hal­li­tus on päättänyt tammikuus­sa hyväksyä uusik­si jäse­nik­si seu­raa­vat hen­kilöt:

An­nii­na Berg­ström, Hen­ri Bucht, Päivi Ca­strén, Mat­ti Heik­ko­nen, Päivi Mart­ti­la, Vei­jo Me­riläinen, Mar­jo Miet­ti­nen, Mika Sei­to­vir­ta ja Ari Van­ha­nen.

Hal­li­tusam­mat­ti­lai­set ry toi­vot­taa uu­det jäse­net ter­ve­tul­leik­si yh­dis­tyk­sen toi­min­taan.