ecoda Newsletter ja Hallitus yrityskulttuurin muokkaajana -kysely

ecoDa tarjoaa kesän uutiskirjeessään mahdollisuutta vastata kyselyyn, jolla selvitetään hallituksen roolia yrityskulttuurin muokkaajana. Kyselyn tekee Mazars & Board Agenda yhdessä NSEAD Corporate Governance Initiativen kanssa.

ecoDa Newsletter löytyy täältä ja kysely osoitteesta https://www.surveymonkey.co.uk/r/leadership-in-corporate-culture