Uutta DIF-Tietopankissa: vastuullinen palkitseminen

DIF-Tietopankin uusin materiaali käsittelee vastuullista palkitsemista. Sisällön on tuottanut DIF:n asiantuntijakumppanin Mandatum Lifen asiakasjohtaja Janne Sjöman ja palkitsemisen palveluiden johtaja Kiisa Hulkko-Nyman. Materiaalin tuotantoprosessia on tukenut Senior Advisor Riitta Laitasalo.

”Vastuullisuuteen liittyvä päätöksenteko linkittyy kiinteästi yrityksen strategiaan ja vastuullisuusasiat kiinnostavat sijoittajia, minkä vuoksi ne on syytä ottaa myös yrityksen hallituksen agendalle.”

”Johdon ja henkilöstön palkitseminen on osa hyvää hallintotapaa ja vastuullisia henkilöstökäytäntöjä mutta myös keino varmistaa, että liiketoiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat. Palkitsemisen avulla toimintaa ohjataan haluttuun suuntaan ja kerrotaan, millaisia asioita organisaatio arvostaa.

Jos yritys haluaa saavuttaa itselleen tärkeitä vastuullisuustavoitteita, kannattaa tavoitteet tuoda ainakin johdon palkitsemisen mittareihin.”

Tutustu uuteen tietopankkimateriaaliin.