Vartiainen: Suomen ongelmat liittyvät kilpailukykyyn ja työn tarjontaan

Suomen kansantalous kärsii kysyntäongelmista, kun maailmantalouden kasvu on vielä epävarmalla pohjalla, mutta Suomen perimmäiset dilemmat liittyvät rakenteisiin ja ennen kaikkea työn tarjontaan ja kilpailukykyyn.

Näin voi tiivistää tuoreen kansanedustajan Juhana Vartiaisen (kok.) viestin Evlin ja Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry:n (DIF) järjestämässä lounastilaisuudessa torstaina Helsingissä.

Tarjontapuolella Suomen ongelmat liittyvät ennen kaikkea työikäiseen väestöön, jonka määrä on ollut laskussa vuodesta 2009 lähtien.

”Tämä on ollut nähtävissä muun muassa Tilastokeskuksen ennusteissa jo pitkään, mutta päättäjien ajattelutavassa tämä ei ole näkenyt”, Vartiainen totesi DIF:n jäsenille.

Kun työikäisen väestön määrä laskee, niin myös investoinnit sukeltavat.

”Yritykset näkevät, että potentiaalia ei ole.”

Vartiaisen mukaan Suomen talouskasvun ”nivelkohta” eli työikäisen väestön kasvun tyrehtyminen on osunut yksiin kansainvälisen finanssikriisin, eurokriisin ja Nokia-klusterin romahduksen kanssa.

Toisaalta Suomen rakenneongelmat liittyvät Vartiaisen mukaan kilpailukykyyn. Yksikkötyökustannukset ovat 2000-luvulla karanneet verrokkimaihin nähden.

”Viimeaikaisilla palkkaratkaisuilla tilanteen paheneminen on saatu pysäytettyä, mutta korjausliikettä ei ole tehty.”

Tämä diagnoosi Suomen talouden ongelmista näkyy Vartiaisen mukaan myös tuoreessa hallitusohjelmassa.

Työvoiman tarjontaa on tarkoitus lisätä muun muassa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kestoon puuttumalla. Samalla työmarkkinoilla pitäisi pystyä siirtymään paikallisen sopimisen suuntaan samoin kuin malliin, jossa vientiteollisuus asettaisi palkankorotusten normin.

Vartiainen peräsi tilaisuudessa suomalaiselta yhteiskunnalta ”joustavuutta”, jossa ihmiset liikkuisivat sinne, missä työmahdollisuuksia on. Tätä voitaisiin edesauttaa esimerkiksi vuokra-asuntojen rakentamista lisäämällä.

Tilaisuudessa Vartiainen korosti, että hallituksen tavoitteet työmarkkinareformeiksi ovat riippumattomia pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ajamasta ”yhteiskuntasopimuksesta”.

Tilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät täältä (vaatii sisäänkirjautumisen).