Vastuullisuus kuuluu hallitukselle

Hallitustyön tavoitteena on siivittää yritys pitkän aikavälin menestykseen. Ilmastonmuutoksen myötä vastuullisuusasioiden painoarvo on kasvanut.

Salla Saastamoinen

DIFin ja Hannes Snellmanin aamiastilaisuudessa 27.9.2019 kuultiin Euroopan komission suunnitelmista liittyen yritysten hyvään hallinnointiin ja hallitustyöhön, kun vieraana oli johtaja Salla Saastamoinen Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosastosta.

”Tehtäviensä tasalla oleva hallitus sisällyttää vastuullisuuden strategiaansa, eikä vastuullisuus silloin ole erillinen lokero yrityksen toiminnassa vaan sisältyy hallituksen linjausten mukaisesti kaikkeen yrityksen toimintaan”, Directors’ Institute Finlandin (DIF) pääsihteeri Leena Linnainmaa toteaa.

Hallitustyön johtotähtenä on yrityksen pitkän aikavälin menestys. Nyt on käynnissä murroskausi, joka asettaa yrityksille ison haasteen. ”Käsillä on eräänlainen muna ja kana -ongelma”, Linnainmaa kuvaa tilannetta.

Kuluttajien todelliset valinnat eivät vielä täysin seuraa vastuullisuuden kasvanutta asemaa julkisessa keskustelussa. Hallitukset joutuvat tasapainoilemaan nykyhetken kannattavuuden ja tulevaisuuden menestystekijöiden välissä. Tappiollinen yritys ei pysty investoimaan runsaasti tulevaisuuteen. Vastuullisuusasiat ovat kuitenkin tulleet hallitustyöhön jäädäkseen.

USA:n vetäydyttyä Pariisin ilmastosopimuksesta EU päätti ottaa globaalin johtoroolin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Euroopan komission maaliskuussa 2018 antama kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma sisältää ison joukon toimenpiteitä, joita toteutetaan parhaillaan, ja vastuullisuus kuuluu myös uuden komission agendalle.

”EU:ssa on vireillä säädöshankkeita vastuullisuuden edistämiseksi. Käynnissä on taksonomiatyö, jossa elinkeinotoiminta luokitellaan ympäristökestävyyden mukaan. Sijoittajien käytössä tulee olemaan EU:n laajuinen yritysten kestävyysluokitus ja sijoittajat tekevät omat ratkaisunsa siitä, minkä painoarvon he antavat luokitukselle”, kertoo Salla Saastamoinen, jonka tontilla komissiossa ovat yhtiöoikeus, sopimusoikeus, kansainvälinen yksityisoikeus ja siviiliprosessioikeus (Director for Civil and Commercial Justice).

”Euroopan komission pohdinnassa on myös yritysten hallitusten rooli vastuullisuudessa ja ylipäätään vastuullisuus yritysten strategiassa. Kiinnitämme huomiota myös siihen, miten kuluttajia voidaan jatkossa kannustaa vastuullisempiin kulutuspäätöksiin”, sanoo Saastamoinen.

”Sääntelyssä on pidettävä huolta eurooppalaisten yritysten kilpailukyvystä. Ilmastonmuutoksen torjuntaa ei edistä, jos tuotanto siirtyy alati kasvavien vaatimusten tieltä sellaisiin kilpailijamaihin, joissa vastuullisuus ei saa suurta painoarvoa. Raportointivelvoitteiden kasvattamisessa tulee olla varovainen, ettei byrokratia kasva lisäämättä aidosti vastuullisuutta”, DIFin Linnainmaa huomauttaa.

”Olemme todella iloisia, että Salla Saastamoinen pääsi vierailemaan DIFin tilaisuuteen. Tarvitsemme dialogia, jossa toisaalta yritysten johto kuulee EU:n päättäjien näkökulmia ja yhtä tärkeää on se, että komission johto käy keskustelua yritysjohdon kanssa. Usein keskustelu käydään päättäjien ja järjestöjen välillä, joten aito kosketuspinta yrityksiin edistää hyvää päätöksentekoa”, Linnainmaa arvioi.