Vastuullisuussääntely luo myös liiketoimintamahdollisuuksia

Paneelikeskustelijat vasemmalta: Fazerin Joséphine Mickwitz, L&T:n Lilli Linkola, Kaiun Tomi Rintanen ja UPM:n Sami Lundgren

DIF-tilaisuudessa 25.8.2022 pohdittiin tulevaisuuden vastuullisuusriskejä viestintätoimisto Kaiun johdolla. Kestävyyssääntely vyöryy päälle ja vastuullisuusviestinnän vaatimukset kasvavat. Jatkossa hallituksen on hyväksyttävä vastuullisuusraportit tilinpäätöksen tapaan. Yhtiön hallituksen on tunnettava vastuullisuusriskit.

Vastuullisuudesta, viestinnästä, riskeistä ja mahdollisuuksista keskusteltiin paneelissa, johon osallistuivat Fazerin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Joséphine Mickwitz, L&T:n ympäristömanageri Lilli Linkola, UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sekä Kaiun johtava vastuullisuusviestintäkonsultti Tomi Rintanen. Paneelin juonsi Kaiun perustajaosakas Jouko Marttila.

Parhaillaan yritysten vastuullisuustyössä korostuvat ihmisoikeudet ja työolot, tiedepohjaiset vastuullisuustavoitteet sekä ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyvä vaikuttavuuden mittaaminen. Energiakriisi on nostanut myös energiakysymykset pinnalle.

Vastuullisuusviestinnästä keskusteltaessa todettiin, että yhtiöstä riippuen siinä korostuvat eri asiat ja eri sidosryhmät. Esimerkiksi Fazerilla hankintaketjun läpinäkyvyys ja raaka-aineiden jäljitettävyys ovat tärkeitä teemoja. Viestintä ei voi kuitenkaan olla vain sanoja, vaan tekojen on puhuttava puolestaan.

Keskustelun lomassa katsottiin videoinsertti, jossa Finanssivalvonnan johtava asiantuntija Nina Männynmäki kävi läpi tulevaa vastuullisuussääntelyä. Hallituksen on valmistauduttava siihen, että sen vastuu olennaisista tiedoista korostuu jatkossa. Myös sidosryhmät on otettava aiempaa paremmin huomioon. Jokaisen hallituksen jäsenen tulisi tietää yrityksen asema vastuullisuuskartalla sekä tunnistaa yrityksen vastuullisuusriskit.

Myös panelistit olivat sitä mieltä, että hallituksen on tehtävä kotiläksynsä vastuullisuussääntelystä, oikotietä onneen ei ole. Parhaassa tapauksessa vastuullisuus on integroitu kaikkeen yhtiön toimintaan, jolloin sen tulisi myös hallitustyössä olla jatkuvasti läsnä, keskeisenä osana agendaa.

Vaikka uusi sääntely saattaa aiheuttaa harmaita hiuksia, voi sen nähdä myös mahdollisuutena. Sääntely luo markkinoita varsinkin niille yrityksille, jotka voivat ratkaista asiakasyritystensä vastuullisuusongelmia. Myös kuluttaja-asiakkaiden vastuullisuusvaatimukset kasvavat jatkuvasti.

DIFin puolesta kommenttipuheenvuoron piti DIFin hallituksen puheenjohtaja Kim Ignatius. Hän uskoo, että suomalaiset yritykset kyllä selviävät vastuullisuussääntelystä. Pelkän sääntelyn suorittamisen sijaan hallitusten tulisi nähdä vastuullisuuden iso kuva. Vasta kun kestävyys ja vastuullisuus ovat osa strategiaa ja jokapäiväistä tekemistä, luovat ne arvoa yritykselle.

Vastuullisuusriskien vastapainoksi tilaisuuden lopuksi maisteltiin vastuullisia viskejä. Viskiasiantuntijat kertoivat viskin tuotannosta, tuotannon haasteista ja viskin vastuullisuusnäkökulmista.