Viestintästrategia ja maineenhallinta pinnalla DIF-webinaarissa

DIFin uusi asiantuntijakumppani Tekir Oy esittäytyi keskiviikkona 6.5. järjestetyssä webinaarissa, jonka aiheena oli Maineen muistilista kriisiaikoina – mihin hallituksen pitää puuttua yrityksen viestinnässä koronan aikana ja sen jälkeen. DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa avasi yli 60 osallistujan verkkotilaisuuden ja toivotti uuden kumppanin tervetulleeksi mukaan yhdistyksen toimintaan. Tekirin hallituksen puheenjohtaja, viestintäkonsultti Harri Saukkomaa kertoi esitelmässään yritysten kriisiviestinnästä ja kommentoi viranomaisten sekä muiden tahojen tapaa viestiä koronakriisin aikana.

Tilaisuudessa käsiteltiin konkreettisia keinoja, joilla hallitusjäsenet voivat suojella ja kehittää yrityksen mainetta sekä ylläpitää parempaa maineenhallintaa ja viestintästrategiaa kriisin jälkeenkin.

Hyvän brändi- ja asiakasviestinnän ohella johtajilta vaaditaan nykyään pehmeitä arvoja, myötätuntoa ja ihmissuhdetaitoja. Saukkomaa kiinnittikin huomiota yritysten sisäisen viestinnän ja henkilöstöjohtamisen tärkeyteen ja toimivuuteen. Yritys voi hyvin niin kriisitilanteessa kuin pitkällä aikavälillä, kun ilmapiiri on positiivinen sekä yhteishenkeä ja työtehokkuutta edistetään aidosti. Operatiivisessa viestinnässä tärkeimmässä roolissa on luonnollisesti hallituksen (erityisesti puheenjohtajan) ja toimitusjohtajan välinen yhteys. Yrityksen vaikeat ratkaisut voivat nousta esille myös mediassa, jolloin sopeutustoimet, kuten lomautukset tai irtisanomiset voivat perustelemattomina vahingoittaa yrityksen mainetta.

Oman lukunsa esityksestä muodosti sidosryhmäviestintä, jolla muun muassa taataan sijoittajille ja rahoittajille mielenrauhaa avoimen ja realistisen tiedonvälityksen kautta. Harvoilla yrityksillä ja sektoreilla on enää paluuta täysin vanhoihin toimintatapoihin koronapandemian jälkeen. Toisaalta tilanne antaa uusille ideoille ja tuoreille yrityksille aivan uusia mahdollisuuksia hyödyntää muuttuvaa markkina- ja kysyntätilannetta.

Esitys jätti aikaa vuorovaikutteisuudellekin. Keskustelua syntyi niin puheyhteyden kuin chat-viestien kautta. Yleisö toikin esiin malliesimerkkejä kriisiviestinnän epäkohdista ja niitä haettiin myös valtiolliselta tasolta. Saukkomaa osoitti ymmärrystä vaikeassa tilanteessa olevia päättäjiä ja virkamiehiä kohtaan. Hän muistutti kuitenkin yleisellä tasolla, että onnistunut kriisiviestintä ei koskaan salli sitä, että tarina muuttuu matkan varrella.

Keskustelun lopuksi Leena Linnainmaa kiitti uutta kumppaniyritystä tilaisuuden järjestämisestä ja muistutti jäseniä Tekirin tuottamasta uudesta viestintäaineistosta, joka on tänään lisätty DIF-tietopankkiin.

 

Harri Saukkomaan esitys on nähtävissä ja kuunneltavissa Tekirin sivuilla.

Webinaarin esitysmateriaali löytyy DIFin jäsensivuilta (vaatii kirjautumisen).

Tekir on tuottanut uuden viestintäaineiston DIF-tietopankkiin (vaatii kirjautumisen).