Yhtiökokouksille lisäaikaa ja mahdollisuus järjestää etänä

Tiedote 16.4.2020

Tänään annettu lakiesitys mahdollistaa kevään yhtiökokousten järjestämisen myöhemmin, syyskuun loppuun mennessä. Pörssiyhtiöt voivat järjestää kokouksen yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena. Näin saadaan hallitusvalinnat ja osinkopäätökset tehtyä ilman kohtuutonta viivettä. ”Odotettu ja tärkeä lakihanke on nyt vietävä ripeästi läpi eduskunnassa”, vaatii DIF – Hallitusammattilaiset ry:n pääsihteeri Leena Linnainmaa.

Hallitus esittää väliaikaista sääntelyä, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää koronaepidemiasta ja siitä seuranneista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja terveydensuojelutarpeiden mukaisesti. Muutosten ehdotetaan olevan voimassa syyskuun loppuun. Tilinpäätös on kuitenkin laadittava viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Ehdotetulla lainmuutoksella myös helpotetaan kokousten järjestämistä etäosallistumisen ja valtuutusten avulla. Ehdotuksen mukaan pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena.

”Hienoa, että lakihanke etenee”, kiittelee DIF – Hallitusammattilaiset ry:n pääsihteeri Leena Linnainmaa. ”Yhtiökokousten määräajan pidentäminen antaa yrityksille pelivaraa, jos ei esimerkiksi ole tarvetta tehdä hallitusvalintoja kiireellisesti. Toisaalta pörssiyhtiöiden etäkokousten salliminen on tärkeä keino mahdollistaa pörssiyhtiöiden päätöksenteko jo kevätkaudella. Näin saadaan tarvittaessa esimerkiksi hallitusvalinnat ja osinkopäätökset tehtyä ilman suurta viivettä.”

Hallituksella vastuu maksukyvystä osingonjaossa

Julkisuudessa on ollut esillä kantoja osinkojen maksusta pidättymisestä korona-aikaan.

”Osinkojen maksu tulee päättää yhtiökohtaisesti. Koronakriisi kohtelee yhtiöitä eri tavoin. Osa yhtiöistä ei kärsi kriisistä siten, että osingot pitäisi jättää maksamatta. On syytä muistaa, että suurimmat osinkojen saajat ovat valtio ja eläkeyhtiöt. Säätiöille osingot mahdollistavat tieteen ja kulttuurin tukemisen. Toisaalta laki torjuu liiallisen osinkojen maksun vaatimalla huolellisen maksukykyisyystestin tekemistä, eikä varojen jaolla saa aiheuttaa maksukyvyttömyyttä yhtiölle. Hallituksen jäsenet voivat joutua henkilökohtaiseen vahingonkorvausvastuuseen, jos yhtiö joutuu osingonmaksun jälkeen konkurssiin”, Linnainmaa toteaa.

 

DIFin lausunto väliaikaisesta poikkeamisesta yhteisölainsäädännön kokousmenettelyä koskevista säännöksistä koronavirusepidemian leviämisen rajoittamiseksi koskevan HE:n luonnoksesta.

 

Lisätietoja:
Leena Linnainmaa

050 356 1183