Yhtiökokousten etäosallistuminen jatkuu

Teresa Kauppila ja Pauliina Tenhunen

DIF-aamiaisella 11.11.2021 kuultiin Castrén & Snellmanin johdolla, mitä uutta on meneillään yhtiökokousrintamalla.

Castrén & Snellmanin Teresa Kauppila loi katsauksen tulevaan yhtiökokouskauteen. Edellisen yhtiökokouskauden tapaan poikkeusjärjestelyt jatkuvat ja suurin osa yhtiöistä järjestänee yhtiökokouksensa etä- tai hybridikokouksena. Etenkin hybridikokousten ennakoidaan lisääntyvän. Tähän asti etäkokous on tarkoittanut kysymysten ja ehdotusten esittämistä ja äänestyksen suorittamista ennakkoon. Tulevalla kaudella saatetaan kuitenkin nähdä myös toteutuksia reaaliaikaisesta etäosallistumisesta.

Jyrki Jauhiainen osallistui etäyhteydellä.

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen kertoi oikeusministeriön uudistushankkeesta, jossa työryhmä valmistelee osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ja osuuskuntien yhtiökokousten sekä osuuskunnan ja edustajiston kokousten etäosallistumisen sallimista. Tarkoituksena on vähentää kokousjärjestelyihin liittyvää oikeudellista epävarmuutta. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun 2022 alusta, kun poikkeuslaki yhtiökokousten etäosallistumisesta päättyy.

Oikeusministeriön työryhmä pohtii muun muassa hybridikokouksen määritelmää, ennakkoäänen muuttamismahdollisuutta, puheoikeuden moderoinnin reunaehtoja, kysymysten esittämisen ja niihin vastaamisen mahdollisuuksia, teknisen ohjeistuksen kriteerejä ja etäosallistumisen teknisiä virhemahdollisuuksia. Jauhiainen kehotti ottamaan kantaa ehdotukseen lausuntokierroksella, joka päättyy tammikuun lopulla.

Castrén & Snellmanin Pauliina Tenhunen käsitteli puheenvuorossaan hallituksen jäsenten valintaa. Arvopaperimarkkinayhdistys julkaisi lokakuussa hallinnointikoodia täydentävän kannanoton, jossa se katsoo, että hallituksen valinta voidaan järjestää niin, että osakkeenomistajat ottavat kantaa yhtenä kokonaisuutena esitettävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta sekä siten, että osakkeenomistajat ottavat kantaa kuhunkin ehdokkaaseen erikseen. Hallituksen valintatavasta päättää yhtiö, mutta vaatimus henkilötason äänestyksestä tai uusista ehdokkaista voi tulla vasta yhtiökokouksessa.

Mikko Mursula

Kommenttipuheenvuoron piti DIFin yhteisöjäsen Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula. Hän kommentoi hallituksen jäsenten valintaa nimitystoimikunnan näkökulmasta. Nimitystoimikunnat pohtivat hallituskokoonpanoa kokonaisuutena osaamisen, diversiteetin ja yhtiön erityistarpeiden näkökulmista. Onko jatkossa mietittävä varahenkilöiden ketjua, mikäli hallituksen jäsenet valitaan yksitellen? Mursula muistutti myös, että vastuullisuus- ja ilmastoasiat nousevat yhä enemmän esille yhtiökokouksissa vähintään keskustelun tasolla.

Linkki tilaisuuden webinaaritallenteeseen löytyy jäsensivuilta (edellyttää kirjautumisen).