Yhtiön kotipaikalla on väliä – Nordea muutti ennakoitavamman sääntelyn perässä

DIF:n ja Castrén & Snellmanin lounastilaisuudessa kuultiin katsaus osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin soveltamisesta sekä taustoja Nordean pääkonttorin siirron takana.

Sakari Wuolijoki

Lauri Ratia

DIF:n ja Castrén & Snellmanin lounastilaisuudessa kuultiin tiivis paketti sääntelyasiaa osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin ja Nordean kotipaikan siirron näkökulmista.

Castrén & Snellmanin asiantuntija Samuli Tarkiainen tarjosi ajankohtaisen katsauksen siitä, miten osakkeenomistajien oikeudet ovat muuttumassa SHRD:n kansallisen soveltamisen myötä. Lähipiiritransaktioiden sääntely on lausuntokierroksella muuttunut parempaan suuntaan. Lakiluonnosta odotetaan julkaistavaksi ensi viikolla.

Nordean Suomen toimintojen lakiasiainjohtaja Sakari Wuolijoki kertoi Nordean kotipaikan siirrosta Suomeen ja siten EU:n pankkiunioniin. Pankkitoimminan sääntely vaikuttaa merkittävästi toiminnan kuluihin. Nordean päätös muuttaa Ruotsista Suomeen syntyi kattavan analyysin perusteella. Nordea laski, että muuttamalla Suomeen se voi säästää yli miljardin valvonta- ja vakausmaksuihin liittyvissä kuluissa. Siirtymällä EU:n pankkiunioniin Nordea tavoittelee ennakoitavampaa sääntely-ympäristöä, samaa, jossa sen eurooppalaiset vertaisetkin toimivat.

Wuolijoen esitystä kommentoi DIF:n jäsen Lauri Ratia. Hän korosti, että yhtiön kotipaikalla todella on väliä sekä toimintaympäristön ja sääntely-ympäristön ennustettavuuden että poliittisen ja lainsäädännöllisen ennustettavuuden kannalta. Suomen ansioiksi hän luki myös maantieteellisen sijainnin idän ja lännen välissä sekä korkean koulutustason.

Kaarina Ståhlberg

DIF:n Policy-valiokunnan jäsen Kaarina Ståhlberg kommentoi lopuksi osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin mukanaan tuomaa sääntelyä. Yleisössä heränneeseen kysymykseen proxy advisoreiden suhtautumisesta neuvoa antavaan äänestykseen palkitsemispolitiikasta hän vastasi, että myös Yhdysvalloissa palkitsemispolitiikan sääntely on neuvoa antavaa.

Samuli Tarkiaisen esitysmateriaali on jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).