Aurinko laskee länteen

Olemme tottuneet ajattelemaan, että varallisuus on globaalissa taloudessa kertynyt ensisijaisesti kulutuskysynnän moottoreina toimiviin rikkaisiin OECD-maihin. Kaakkois-Aasian merkityksen kasvu ja maailmantalouden painopisteen siirtyminen vähitellen itään on toki ymmärretty, mutta muutoksen nopeus yllättää kuitenkin edelleen.

Viikko Etelä-Korean hektisessä sykkeessä toi asian taas vahvasti tajuntaan.

Ostovoima siirtyy itään

Vielä viisi vuotta sitten noin kolmasosa maailman keskiluokasta asui Euroopassa, Pohjois-Amerikassa 18 prosenttia, ja Kaakkois-Aasia edusti siitä alle 30 prosenttia.

Jo viiden vuoden kuluttua, 2020, ovat suhteet kuitenkin OEDC:n arvioiden mukaan kääntyneet toisin päin. Kaakkois-Aasian osuus keskiluokasta nousee yli 50 prosentin ja 2030 mennessä lähes 70 prosenttiin.

Sen arvioidaan tällöin muodostavan maailman ostovoimasta lähes 60 prosenttia.

Kuinka hyvin olemme yrityksissä varautuneet näin dramaattiseen muutokseen?

Kotimarkkina Eurooppa

Suomen Tullin elokuisten tilastojen mukaan hieman yli 70 prosenttia viennistämme suuntautui vuoden 2015 alkupuoliskolla Eurooppaan, pääasiassa EU-alueelle, Kaakkois-Aasian edustaessa kokonaisviennistämme vain 15 prosenttia.

Ulkomaankauppatilastot kertovat luonnollisesti ainoastaan vain osan totuudesta, ovathan useat suomalaisyritykset olleet jo pitkään etabloituneina kehittyville markkinoille paikallisella toiminnallaan.

Ostovoiman siirtyessä entistä voimakkaammin itään herättävät luvut kuitenkin kysymyksen siitä, pysymmekö tämän muutoksen vauhdissa.

Kilpailukykyiset vientituotteet ovat elintärkeitä Suomen talouskasvulle ja kyvylle ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme.

Uusia markkinoita on pystyttävä enenevässä määrin valloittamaan perinteisen markkina-alueemme ulkopuolelta ja pärjäämään niillä kilpailussa Aasian kasvusta oman osansa haluavien globaalien ja paikallisten yritysten kanssa.

Tärkeä suhdetoiminta

Kohtaamme Kaakois-Aasian kasvavan merkityksen maailmantaloudessa usealla rintamalla. Aasialaisessa kulttuurissa pitkäjännitteinen työ hyvien suhteiden ylläpitämiseksi sekä valtiollisella että yritystasolla on tärkeä menestystekijä.

Kiinan polittinen johto panostaa tällä hetkellä itsekin näyttävästi suhteidensa vahvistamiseen varsinkin länsimaiden kanssa ja saa kaikkialla lähes kuninkaallisen kohtelun.

Kaikki haluavat varmistaa kuuluvansa Kiinan läheisiin kumppaneihin maan tulevista investoinnesta päätettäessä. Onko Suomen aktiivisuus asiassa riittävällä tasolla?

Valtion rooli

Paikalliset yritykset ovat Kiinassa olleet valtion suojeluksessa ja regulaatio on ollut protektionistista.

Maan avautuessa ja siirtyessä vähitellen markkinatalouteen on käytössä ollut useita keinoja länsimaisen teknologian ja osaamisen siirtämiseksi hyödyntämään myös paikallisia yrityksiä.

Teknologiakehitykseen on muutenkin panostettu, ja useat kiinalaiset tuotteet, kuten aurinkopaneelit ja matkapuhelinverkot, ovatkin jo sekä laadukkaita että kilpailukykyisiä.

Etelä-Koreassa teollisuuden runkona toimivat ”chaebolit” ovat tärkeitä polittisia taustavaikuttajia, maata johdetaan strategisesti ja yhteistyö poliittisten päätöksentekoelinten ja isojen yritysryppäiden välillä toimii.

Kasvava ostovoima

Keskiluokkaisten kuluttajien räjähdysmäisesti lisääntyvän ostovoiman hyödyntäminen vaatii entistä syvällisempää paikallisten kulttuurien ymmärtämistä.

Kielimuuri tuo omat haasteensa palveluviennille, ja edellyttää usein myös paikallista toimintaa.

Kaakkois-Aasian kasvavasta kulutuksesta kilpailevat lisäksi alueen omien yritysten laadukkaat tuotteet ja palvelut – toisin kun joitakin vuosikymmeniä sitten, ”Made in China” ei enää kulutustavaroissakaan ole huonon laadun leima.

Katse tulevaisuuteen

Kasvava huoli Kiinan talouskasvun hidastumisesta ja velkaantumisesta saa tällä hetkellä paljon palstatilaa.Aasiassa asioita katsotaan kuitenkin pitkällä aikajänteellä, jonka valossa Kiina pyrkii vain ottamaan itselleen takaisin tuhannen vuoden takaisen johtavan asemansa maailmantaloudessa.

Yritysten hallituksissakin on strategiakeskusteluissaan katsottava pidemmälle tulevaisuuteen – jo viiden vuoden kuluttua maailma tulee näyttämään hyvin toisenlaiselta.