Hyvää yhteistyötä voidaan syventää

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry:n (DIF) ja Boardman Oy:n hallitukset viettivät elokuisen aamupäivän Boardmanin olohuoneessa pohtien hallitustyöskentelyn kehittämisen moninaista työsarkaa. Yritysten toimintaympäristöjen muuttuessa entistä vaativimmiksi, niin globalisoitumisen myötä kuin valitettavasti myös sääntelyn lisääntyessä, tarve jatkuvasti kehittyä hallitustyössä on kasvanut.

Tapaamisessa käytiin läpi kummankin yhteisön toimintaperiaatteita ja muotoja.

DIF on aatteellinen yhdistys, joka auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä edistäen. Yhdistyksessä jäsenet voivat kehittyä hallitustyössä, verkostoitua ja vaikuttaa. Yhdistys on saavuttanut vahvan aseman esimerkiksi lausunnonantajana lakien valmistelutyössä. DIF on kasvanut lähes 600 jäsenen tiiviiksi yhteisöksi, jonka 20 asiantuntijakumppania ovat tuottaneet yhdistyksen jäsenten käyttöön hallitustyöskentelyn eri osa-alueita kattavan laajan DIF-Tietopankin.

Boardman-osaamisverkosto auttaa Suomessa toimivia yhtiöitä menestymään hyvää päätöksentekoa, omistajan, hallituksen ja johdon yhteistyötä sekä omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista kehittämällä. Boardmanin strategiaa toteutetaan omistajuutta, yrittäjyyttä ja johtamista kehittävien osaamisfoorumien avulla. Boardman järjestää hallitustyöskentelyyn liittyviä valmennuksia ja kehittää omistajia ja johtoa tukevia työkaluja. Voit lukea  lisää osoitteessa www.boardman.fi

Keskustelussa todettiin, että vaikka molemmat organisaatiot toimivat yritysten hallitustyöskentelyn kehittämisen alueella – jopa niin, että moni hallituksissa toimivakaan ei aina osaa hahmottaa kummasta organisaatiosta kulloinkin on kysymys – ei erilaisten toimintamallien takia häiritsevää päällekkäisyyttä ole. Totesimme päinvastoin, ettemme ole kilpailijoita, vaan pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joiden on hyvä jatkossakin koordinoida toimintaansa aikataulujen ja muiden vastaavien käytännön seikkojen osalta ja huolehtia siitä, ettei resursseja tuhlaavaa päällekkäisyyttä pääse syntymään.

DIF julkaisee suurta arvostusta nauttivaa Boardview-lehteä ja yhdistys vaikuttaa EU:ssa alan eurooppalaisen kattojärjestön ecoDan jäsenenä, jota kautta ja Suomessa toimien se vaikuttaa hallitustyöskentelyä koskevaan lainsäädäntöön ja muuhun sääntelyyn. Boardman järjestää valmennuksia, tukee alan tutkimustoimintaa ja on julkaissut useita teemaan liittyviä kirjoja.

Molemmat luonnehtivat toimintatapaansa verkostomaiseksi. Monet Boardmanin partnerit ovat myös DIF:n jäseniä ja loputkin toivotettiin tervetulleiksi olettaen luonnollisesti, että DIF:n jäsenkriteerit täyttyvät. Myös useimmat DIF:n ja sen hallituksen jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet ja ovat tervetulleita Boardmanin osaamisfoorumien toimintaan.

Kokouksessa sovittiin, että hallituksien on hyvä jatkossakin tavata vuosittain elokuussa. Puheenjohtajat sopivat myös jatkavansa keskinäistä yhteydenpitoa säännöllisen epäsäännöllisesti, samoin kuin kummankin organisaation johto jatkaa yhteydenpitoaan tulevien teemojen ja toimintasuunnitelmien osalta.

Palaverissa sovittiin – normaalisti vallitsevasta Chatham House -säännöstä poiketen – että me puheenjohtajat kirjoitamme blogin, jossa tuomme kaikille verkostojemme piirissä toimiville julki kokouksessa vallinneen hyvän tunnelman ja innostuneen ilmapiirin yhteisestä missiostamme auttaa Suomessa toimia yhtiöitä menestymään.