Hallitus on osa johtamisjärjestelmää

Hallituksen sisäinen avoin ja kunnioittava ilmapiiri sekä hyvät välit johdon kanssa tukevat yrityksen uudistumista ja siten menestystä.

Yrityksen menestys perustuu johtamiseen: missä bisneksissä ollaan ja kuinka niissä kilpaillaan. Menestymiseen vaikuttaa olennaisesti, kuinka yrityksessä huolehditaan strategisten muutostarpeiden mukaisesti esimerkiksi rekrytoinneista, koulutuksesta, tehtäväkierrosta ja uralla etenemisestä.

Hallitus on osa menestyvän yrityksen johtamisjärjestelmää. Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen toimintaa, toimitusjohtaja yrityksen liiketoimintaa. Yritysten liiketoimintaympäristössä on tätä nykyä valtavasti disruptiivisia riskejä, jotka voivat murentaa yrityksen nykyisen ansaintalogiikan.

Kysymys on siitä, kuinka löydämme uudet liiketoimintamallit, kykenemme vastaamaan uuteen kilpailuun ja uusiin asiakastarpeisiin, kuinka osaamme hyödyntää tai luoda uutta teknologiaa tai liiketoimintamalleja.

Signaalit eivät useinkaan ole heikkoja.

Onneksi monet signaalit eivät ole heikkoja vaan ilmeisiä. Niihin on vastattava uudistamalla oman yrityksen strategiaa ja liiketoimintamallia riittävän syvällisesti ja nopeasti. Riskinä on usein, että pyritään vastaamaan fundamentaalisiin muutoksiin liian pienin toimenpitein. Itsestäänselvyyksiä on syytä haastaa.

Strategian, liiketoimintamallien ja keskeisten kilpailukeinojen merkitys menestymiselle on tätä nykyä suuri, suurempi kuin menneinä vuosikymmeninä.

Transformaation onnistuminen riippuu johtamisesta, ennen muuta toimitusjohtajan kyvykkyydestä. Digitaalinen transformaatio edellyttää uusia toimintatapoja ja usein myös uutta osaamista yritykseen. Suurin niukkuus ei ehkä kuitenkaan ole eri tekniikoiden osaamisessa, vaan johtamisessa, leadershipissa.

Puheenjohtajan rooli on ratkaiseva siinä, minkälainen ilmapiiri hallituksen sisällä sekä hallituksen ja johdon välillä syntyy. Hyvässä hallituksessa ilmapiiri on avoin ja toisia kunnioittava. Kokoukset ovat iloisia ja niissä nauretaan kaskuille ja sattumuksille, vaikka vakavia asioita käsitelläänkin vastuullisesti. Näin ujoinkin uskaltaa lausua mielipiteensä.

Kun hallituksen sisäiset suhteet ja välit johdon kanssa ovat kunnossa, uskalletaan nopeasti ja voimalla uudistaa yrityksen liiketoimintaa. Terve talous luo mahdollisuuksia ja antaa aikaa kokeilla ja ottaa riskejä. Kauppojen saaminen ja asiakastarpeiden ymmärtäminen varmentavat, että yritys on oikealla polulla transformaatioprosessissaan.

Kirjoitus on ote Jorma Elorannan Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry:n ja Oulun Kauppakamarin Hallitustyöseminaarissa ”Digitaalisuus haastaa hallituksen”, 14.11.2017 Oulussa pitämästä alustuksesta.