Hallitusten on nähtävä nenää pidemmälle

Vuonna 2018 Suomessa keskusteltiin hallitusten roolista yritysten muutoksessa – onnistumisissa ja epäonnistumisissa. Keskustelun herättäjinä olivat erityisesti Risto Siilasmaan kirja Nokiasta ja Jorma Elorannan kirja hallitustyöstä.

Keskustelua käytiin myös yritysten petoksista, erityisesti pankkien rahanpesuun liittyvistä ilmiannoista. Tutkimukset niistä ovat yhä kesken ja lopulliset johtopäätökset julkaisematta. Joka tapauksessa Danske Bankin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja erosivat. Yhtiön markkina-arvo on pudonnut puoleen siitä mitä se oli ennen kriisiä.

Näiden keskustelujen ytimessä on ollut aiheellinen kysymys hallituksen vastuusta ja roolista: mitä se on juridisesti, ja mitä se on sen lisäksi?

Hallituksen keskeinen tehtävä on ymmärtää toimintaympäristöä sekä päättää yhtiön strategiasta sekä varmistaa strategisten tavoitteiden saavuttaminen.

Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle ja johtaa operatiivista toimintaa – hän siis joko saavuttaa tai ei saavuta asetettuja tavoitteita yhdessä henkilöstön kanssa.

Niinpä hallituksen tulee varmistaa, että sillä on oikea toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valinta onkin hallituksen tärkein tehtävä.

Vastuullinen kasvu on siis sijoittajien vaatimus

Hallituksella on myös valvontavastuu. Toimitusjohtaja johtaa yhtiötä, mutta hallituksen tulee valvoa yhtiön toiminnan asianmukaista järjestämistä ja lainmukaisuutta. Siinäpä haastetta.

Lain mukaan hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua. Osakeyhtiön toiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei toisin ole määrätty yhtiöjärjestyksessä.

Perinteisesti yhtiön etu rinnastetaan osakkeenomistajien etuun, ja sitä arvioidaan yhtiön tarkoituksen, eli voiton tuottamisen lähtökohdista.

Mutta tämä lain näkökulma ei enää yksin riitä. BlackRockin, maailman suurimman sijoitusyhtiön, toimitusjohtaja Laurence D. Fink lähestyi alkuvuodesta 2018 maailman toimitusjohtajia avoimella kirjeellä, jossa vaatii sijoittajana yrityksiltä jotain muutakin kuin pelkän sisäänpäin kääntyneen vision ja mission.

”Contribute to society, or risk losing our support”, vapaasti käännettynä: ”Vaikuta vastuullisesti, muuten emme ehkä sijoita yritykseesi”, Fink toteaa ja täsmentää: “Jotta yhteistyö osakkeenomistajien kanssa sujuisi mahdollisimman hyvin, yritysten täytyy kyetä kuvaamaan pitkän ajan kasvustrategiansa.”

Vastuullinen kasvu on siis sijoittajien vaatimus, ja se hallitusten tulee huomioida haastaessaan johtoa strategiatyössä.

Hyvällä hallitustyöllä on merkitystä.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Kauppalehdessä 21.1.2019.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments