Ikädiversiteetti sukupuolta tärkeämpää hallitustyössä

Naisia ei nähdä jatkossakaan yritysten hallituksissa?

Kokemus strategiatyöstä ja operatiivisesta johtamisesta sekä kansainvälisten megatrendien ja asiakkaiden ymmärtäminen ovat merkittävimmät hallitusjäseneltä tulevaisuudessa vaadittavat kompetenssit. Hallituskokoonpanossa sukupuolidiversiteettiä tärkeämmäksi nousee se, että hallituksessa on edustettuna monipuolisesti eri ikäisiä jäseniä.

Nuorten hallitusammattilaisten järjestö Future Board selvitti tulevaisuuden hallitusosaamista laajalla tutkimuksella syksyllä 2017. Tutkimukseen osallistui 127 hallitusammattilaista, jotka edustivat kattavasti eri kokoisia ja eri toimialoja edustavia yrityksiä. Eräs keskeinen tutkimustulos oli se, että naisten osuus alle 40-vuotiassa hallitusammattilaisissa noudattelee hyvin pörssiyritysten hallitusjäsenten sukupuolijakaumaa. Nuoria naisia, joilla on hallituskokemusta, on Suomessa suhteessa miehiin erittäin vähän.

Keskuskauppakamarin keväällä 2017 teettämän selvityksen perusteella naisten osuus suomalaisyritysten hallitusjäsenyyksissä vaihtelee 20-33 % välissä riippuen yritysten koosta. Pörssiyrityksissä naisten osuus hallituspaikoista on noin 27 %. Osuutta on kasvattanut pörssiyrityksille vuodesta 2008 lukien annettu suositus, jonka mukaisesti yhtiön on annettava selvitys, mikäli hallituksessa ei ole edustettuna molempia sukupuolia. Suunta on oikea, mutta näyttää siltä, että tulemme jäämään nykyiseen tilanteeseen vuosikymmeniksi.

Future Boardin tutkimuksen mukaan yli 40-vuotiaat pitävät pitkää kokemusta hallitustyöstä 23 % prosenttiyksikköä tärkeämpänä kuin alle 40-vuotiaat. Myös tutkimuksen miesvastaajat näkevät kokemuksen 17 % prosenttiyksikköä tärkeämmäksi kuin naiset. Onko tämä yksi selittävä este naisten nousulle hallituksiin? Kokemusta hallitustyöstä ei saada, mikäli hallituksiin ei päästä. Sekä miehet, naiset että nuoret pitivät ikädiversiteettiä hallituksissa merkittävämpänä asiana kuin sukupuolta.

Kyse on yrityksen menestymisestä

Hallitusammattilaisuus ei ole sukupuolikysymys. Kysymys on toki diversiteetistä, mutta ennen kaikkea osaamisesta. Naiset ovat Suomessa kouluttautuneempia kuin miehet. Koska hallituksiin noustaan operatiivisista johtotehtävistä, on olennaista, että saamme nykyistä enemmän naisia johtotehtäviin ja rooleihin, joissa kehitetään osaamista, jota tulevaisuuden hallitukset tarvitsevat: strategista ajattelua, liiketoimintasosaamista, megatrendien ja asiakkaiden ymmärtämistä.

Kyse ei ole vain sukupuolisesta diversiteetistä, vaan yrityksen menestymisestä. Credit Suissen vuonna 2012 teettämän tutkimuksen mukaan varsin miehisellä pankkialalla ne yritykset, joiden hallituksessa on vähintään yksi nainen, menestyivät huomattavasti paremmin kuin yritykset, joissa naisia ei hallituksessa ollut. Kyseessä ei ole vain yksittäinen tutkimus. Esimerkiksi McKinseyn vuonna 2015 teettämässä tutkimuksessa päädyttiin aivan samaan lopputulokseen.

On suomalaisyritysten kannalta erittäin huolestuttavaa, että Future Boardin teettämän tutkimuksen mukaan tilanne ei tule muuttumaan tulevaisuudessa. Mikäli emme saa enemmän naisia operatiivisiin johtotehtävin ja sitä kautta hallitusammattilaisiksi.

Reetta Keränen
Hallituksen puheenjohtaja
Future Board

Pekka Puustinen
Johtaja, Ilmarinen
Future Boardin jäsen

Future Board ry:n Tulevaisuuden hallitusosaaminen -tutkimus julkaistiin 15.11.2017 yhteistyössä Ilmarisen kanssa järjestetyssä Tulevaisuuden hallitusosaaminen Think Tankissa. Tutkimuksen yhteenvedon voi ladata Future Boardin nettisivuilta: www.futureboard.fi.