Katse taseessa ja omistaja-arvossa

Miksi kasvuhaluisen yrityksen kannattaisi mitata rahoitettavuuttaan?

Tapasin suurehkon yrityksen toimitusjohtajan. Kysyin, kuten tavallista, mitä tavoitteita hallitus on asettanut omistaja-arvon kehittymiselle.

Vastaus oli yllättävä: ”Korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen”. Mittarina tämä tunnusluku kertoo enemmän yrityksen rahoitettavuudesta kuin arvon muutoksesta. Tavoite rahoitettavuudesta on hyvä.

Pohdittuani asiaa ymmärsin toimitusjohtajan vastauksessa piilevän viisauden. Ellei yrityksellä ole rahoituskykyä, ei se pysty toteuttamaan strategiaansakaan.

Tämän yrityksen kannalta rahoitettavuustavoite oli erityisen tärkeä. Yrityksellä olisi edellytyksiä kasvaa investoimalla. Kasvun vaatimat investoinnit vievät kuitenkin kaiken vapaan kassavirran ja kasvukin sitoo käyttöpääomaa.

Yritys siis tarvitsee rahoituskykyä. Markkinamahdollisuudet voivat mennä sivu suun, ellei ulkopuolista rahoitusta löydy. Siksi tavoite velkakapasiteetin lisäyksestä oli tälle yritykselle käänteentekevä.

Onneksi rahoitusmarkkinat ovat kehittyneet

Perinteiset rahoittajat eivät pystyneet auttamaan – heidän katseensa oli menneissä tilikausissa ja heidän rahoitushalukkuutensa heijasti enemmän historiaa kuin uuden investointiohjelman tuomia taloudellisia hyötyjä.

Onneksi rahoitusmarkkinat ovat kehittyneet. Tarjolla on perinteisten rahoittajien rinnalla uusia tahoja, jotka etsivät tämän yrityksen kaltaisia, kasvuhalukkaita rahoituskohteita. Näiden rahoittajien käyttämät instrumentit, niiden vaatima kassavirta ja etuoikeus- tai alisteisuusjärjestys rahoittajien kesken voidaan sopia yrityksen liiketoiminnan tuottaman kassavirran mukaiseksi. Rahoituksen kokonaisuus juniori-instrumenttien ja seniorilainoituksen kesken on neuvoteltavissa yrityksen tarpeita vastaavaksi.

Tällaisen rahoituksen kustannus voi nousta perinteistä rahoitusta merkittävästi korkeammaksi. Kustannus on kuitenkin osakepääomaa halvempaa ja kustannukseltaan huomattavasti investointien tavoiteltua tuottoa matalampaa.

Kiinnittämällä huomiota rahoitettavuuteen, tämäkin yritys pääsee toteuttamaan strategiaansa, millä taas on suora vaikutus omistaja-arvon kasvulle.