Lisäpotkua hallitustyöhön koulutuksella

Hallitustyössä on tärkeää jatkuva itsensä kehittäminen. Erityisen tärkeää se on niille, jotka ovat kiinnostuneet työskentelystä kansainvälisten yritysten hallituksissa.

Hallitustyö muuttuu koko ajan sääntelyn ja liiketoimintamallien mukana. Pysyäkseen ajan hermolla ammattimaisen hallituksen jäsenen on hyvä ymmärtää eri Euroopan maiden asettamia ulkoisia puitteita hallitustyön menestyksekkäälle tekemiselle. Sitä varten myös DIF kartoittaa parhaillaan  erilaisia koulutusmahdollisuuksia jäsenilleen.

Osallistuin syyskuun lopulla DIF:n edustajana  ja ecoDan Education Committeen jäsenenä ecoDan järjestämään koulutukseen New Governance Challenges for Board Members in Europe. EcoDa on eurooppalainen hallitustyötä tekevien kattojärjestö.

Erityisesti mieleeni jäi INSEADin simulaatio-ohjelma, jossa käytiin yksityiskohtaisesti näytellen läpi todellinen hallitustilanne.

Kaksipäiväisessä ohjelmassa oli kattava yhdistelmä erilaisia case-esimerkkejä eri Euroopan maiden hallintokoodeista. Erityisesti mieleeni jäi INSEADin simulaatio-ohjelma, jossa käytiin yksityiskohtaisesti näytellen läpi todellinen hallitustilanne. Pääsin itse kokeilemaan henkilöstön edustajan tehtävää saksalaisen hallituksen jäsenenä tilanteessa, missä toimitusjohtaja oli juuri irtisanoutunut!

Pohjoismainen hallitusmalli erottuu edukseen

Koulutus vahvisti omaa käsitystäni pohjoismaisen hallitusmallin ylivoimaisuudesta. Monessa esiin nostetussa tapauksessa Nordic Corporate Governance -mallia pidettiin toimivana, koska se antaa hallitukselle vapaammat kädet aitoon arvonluontiin ja strategiseen ohjaamiseen. Tästä puhui myös Torben Ballegard Sørensen, joka on muun muassa Electroluxin ja Pandoran hallitusten jäsen. Hänen mukaansa hallituksen tehtävä on ensisijaisesti ja jatkuvasti huolehtia siitä, että yrityksen strategia on ajan tasalla. Tähän päästään vain, jos hallituksessa on osaavia henkilöitä, jotka kykenevät tosissaan haastamaan johtoa ja omistajia, ja joiden on keskenään mahdollista käydä syvällistä keskustelua kontrolloinnin ja ohjekirjan lukemisen sijaan. Liiallinen corporate governancen ympärillä tanssiminen voi  pitkällä tähtäimellä osoittautua ansaksi.

Erilaisilla hallituskäytännöillä on tietysti omat kulttuuriset ja historialliset taustansa. Pohjoismainen malli on rakentunut vahvan ankkuriomistajuuden perustalle, kun taas esim. brittiläinen hajautuneen omistuksen malli nojaa vahvemmin pääomamarkkinoiden ohjaukseen. Kansainvälisten yritysten hallituksissa työskentelevien tulee ymmärtää, että Euroopan sisälläkin erilaiset johtamiskulttuurit ohjaavat hyvän hallintotavan määrittelyä.  Yhtenäisyyttä eri eurooppalaisissa hallintokoodeissa edustaa kuitenkin niiden kaikkien ensisijainen tarkoitus, eli yrityksen menestyksen varmistaminen ja tasapuolinen osakkeenomistajien etujen valvominen.

Euroopan sisälläkin erilaiset johtamiskulttuurit ohjaavat hyvän hallintotavan määrittelyä.

Osaajat kiinnostavat

Tulevaisuuden haasteet hallitustyössä tulevat liittymään osaavien hallitusjäsenten löytämiseen. Omistajien tehtävä on huolehtia, että hallitukseen valitaan osaava ja monipuolinen kokoonpano. Hallitustyön vastuiden ja velvollisuuksien ymmärtämisen ja niiden noudattamisen tulee olla perusedellytys, mutta ei itse hallitusagendaa dominoiva tekijä.

Hallitustyön taso on kehittynyt paljon viime vuosina, mutta paljon on vielä tehtävää. Muuttuvassa maailmassa uusia haasteita tulee jatkuvasti. Sitä mukaa kun Suomessakin hallituskokoonpanojen diversiteetti kasvaa, lisääntyy myös tarve perustietojen päivittämiseen ja ajankohtaisten kansainvälisten trendien seuraamiseen.

EcoDan koulutusohjelma tarjoaa mielestäni hyvän foorumin keskustella hallitustyön vaatimuksista eri sidosryhmien näkökulmasta. Pitää pystyä ottamaan huomioon omistajan tahtotila, hallituksen jäsenten ja uusien kandidaattien keskinäinen dynamiikka, sekä johdon tarvitsema tuki. Verkostoitumalla aktiivisesti eri toimijoiden kanssa voi kasvattaa omaa ammatillista pääomaansa, ja sitä kautta tulla kiinnostavammaksi kandidaatiksi myös kansainvälisten yritysten hallituksiin.

EcoDa tarjoaa Corporate Governance-koulutusta pari kertaa vuodessa. Seuraava mahdollisuus on tarjolla 11.1.2017 Brysselissä.