Meitä tarvitaan

 

Yhdistyksessämme oli syyskuun alussa yli 400 henkilöjäsentä, noin 50 eli 13 prosenttia enemmän kuin toukokuun alussa ennen vuosikokoustamme. Lehtemme, verkkosivumme ja jäsentilaisuutemme on ilmeisesti koettu hyödyllisiksi kanaviksi saada uutta tietoa ja verkottua kollegoiden kanssa. Myös hallitustyön eri osa-alueista ajantasaista tietoa tuottavien asiantuntijakumppaniemme määrä on reippaassa kasvussa.

Kun kaikkien jäsentemme pitää täyttää tietyt vaatimukset ja osallistua yhdistyksen toiminnan rahoittamiseen jäsenmaksullaan, jäsenmäärän kasvu kertoo, että Directors’ Instituten of Finland – Hallitusammattilaiset ry (DIF) on tarpeellinen ja hallitustyön arvostus on vahvistumassa.  DIF:n lausuntojen ja muun toiminnan voima on jäsentemme syvällisessä ja monipuolisessa hallitustyön kokemuksessa.

Suomi tarvitsee menestyviä yrityksiä. Yritys menestyy kun sillä on oikea strategia ja se toteuttaa sitä tehokkaasti. Kilpailukykyisin ja toteutuvin strategia syntyy hallituksen ja toimivan johdon jatkuvan yhteispelin tuloksena.

Hyvin toimiva hallitus on keskeinen osa menestyvän yrityksen johtamisjärjestelmää.

Hyviä yrityshallituksia tarvitaan siis myös Suomen pelastustalkoissa.

Yritysten hallitustyöskentely on muuttunut perusteellisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana etenkin noteeratuissa yrityksissä. Siksi olemme valinneet hallitustyöskentelyn kuluvan vuosineljänneksen teemaksi, jota käsitellään tässä lehdessä ja jäsentilaisuuksissa. Hallitustyön käytännöistä – hyvistä ja huonoista – oppii parhaiten muitten kokemuksien kautta.

Olen toiminut hallituksen puheenjohtajana eri yrityksissä vuodesta 1978. Hallitukset ovat aina paneutuneet yrityksen taloudelliseen suoriutumiseen. Arvioin strategisten kysymysten kuten yrityksen ansaintalogiikan, liiketoimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ja riskien hallinnan sekä hyvän hallintotavan (corporate governance) ja vaatimustenmukaisuuden (compliance) vaativan aikaisempaa perusteellisempaa paneutumista hallituksien työskentelyssä.

Myös kokouskäytännöt ovat uusiutuneet. Nykyään yhä useampi hallitus saa kokous- ja muun materiaalinsa suojatusti digitaalisessa muodossa. Myös hallituksien valiokuntatyöskentely on yleistynyt viime vuosikymmenen aikana.

Hallituksen jäsenyydelle asetetaan tänään kovempia vaatimuksia kuin menneinä vuosikymmeninä. Parhaimmillaan suomalainen hallitustyö kelpaa malliksi muiden maiden käytännöille.

Siitä huolimatta Suomessa on edelleen paljon yrityksiä, joiden hallitustyö ei ole osa yrityksen tehokasta johtamista. Kuulemani perusteella rohkenen väittää, että esimerkiksi kuntien omistamissa yrityksissä hallitustyössä on liikaa piirteitä valtionyhtiöiden toiminnasta 40 vuotta sitten.

DIF auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään edistämällä hyvää hallitustyötä. Siinä meille työsarkaa niin yhdistyksenä kuin hallitustyöhön osallistuvina yksilöinä.

Julkaistu Boardview-lehden numerossa 3/2013