Monikansallisten yhtiöiden maakohtaiset tuloverotiedot julkisiksi

Heinäkuussa otettiin askel eteenpäin taistelussa veronkiertoa ja epäselviä verotusjärjestelyitä vastaan. Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön, jossa suuret monikansalliset yhtiöt velvoitetaan ilmoittamaan julkisesti, kuinka paljon ne maksavat tuloveroa maittain. Tullessaan voimaan uudet säännöt lisäävät avoimuutta ja kannustavat monikansallisia yhtiöitä välttämään pöytälaatikkoyritysjärjestelmiä ja maksamaan veronsa sinne, minne ne kuuluukin maksaa.

On arvioitu, että EU-jäsenvaltioilta jää verovilpin ja veronkierron takia vuosittain jopa tuhannen miljardin euron verotulot saamatta. Luottamus yhteiskuntiimme rapistuu, ellei verojärjestelmiä saada läpinäkyviksi ja tasapuolisesti kaikkia kohteleviksi. Yhtiöveron välttelystä aiheutuvan verohukan osuuden on arvioitu olevan 50-70 miljardia euroa vuodessa. Nyt äänestetyt raportointivelvoitteet ovat uusi tehokas työkalu verovälttelyn kitkemiseen. Yhtiöt, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa vuodessa, joutuvat vastedes julkaisemaan tuloverotiedot kunkin EU-jäsenvaltion lisäksi myös unionin ulkopuolisen verotuksellisen lainkäyttöalueen osalta. Verotietojen julkaisu EU:n ulkopuolisilta alueilta on erityisen tärkeää kehitysmaiden kehityksen kannalta. Laajamittainen verovuoto kehitysmaissa on estänyt luomasta ja vahvistamasta kansalaisoikeuksia ylläpitäviä instituutioita, kun veropohja on pysynyt heikkona.

Yhtiöveron välttelystä aiheutuu jopa 70 mrd euron verohukka.

Vaikka nyt hyväksytty mietintö onkin askel oikeaan suuntaan, jäi parlamentin kannasta uupumaan kunnianhimoa. On arvioitu, että hyväksytty 750 miljoonan euron alaraja johtaa noin 6000 EU:n alueella toimivan monikansallisen yhtiön päätymisen raportointivelvollisuuden piiriin. Näistä 2000 yhtiötä on eurooppalaisia ja 50-60 suomalaisia. Käytännössä korkea alaraja tarkoittaa kuitenkin sitä, että säännöt eivät koske jopa noin 90 % maailman monikansallisista yhtiöistä. Olisikin ollut suotavaa, että alaraja olisi asetettu 40 miljoonaan euroon ja näin tuotu kaikki merkittävän kokoiset yhtiöt sääntöjen piiriin ja luotu yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset.

Seuraavaksi asia etenee parlamentin ja neuvoston välisiin neuvotteluihin, joista on tulossa vaikeat. EU-jäsenmaiden asenne on ollut valitettavan vastahakoinen verotuksen avoimuuteen liittyvissä kysymyksissä, ja parlamentin onkin pysyttävä tiukkana avoimuutta lisäävien vaatimuksiensa osalta