Osakkaiden yhdenvertaisuus on tinkimätön velvoite

Päätoimittaja Arno Ahosniemi kirjoitti kolumnissaan (KL 26.6.) Solidiumin toimitusjohtajan Kari Järvisen valinnasta kaivosyhtiö Talvivaaran hallitukseen: ”Aiemmin Solidiumin edustajia ei pörssiyhtiöiden hallituksissa ole juuri nähty.”

Kiinnitän huomiota sanaan ”edustajia”. Yritysten hallituksessa jokainen jäsen on velvollinen toimimaan huolellisesti yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien parhaaksi. Osakkaiden yhdenvertainen kohtelu on pörssiyhtiölle tinkimätön velvoite.  Osakeyhtiölaki kieltää hallitusta tekemään päätöstä tai ryhtymään toimenpiteeseen, joka olisi omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Näin pörssiyhtiön hallituksessa ei voi ”edustaa” mitään omistajatahoa, ei erityisesti valtiota, jolla on monenlaisia intressejä kaikkien yhtiöiden osalta. Talvivaaran suhteen ristiriitaisia näkemyksiä on esitetty aivan erityisen paljon. Talvivaaraan kuten muihinkin pörssiyhtiöihin sijoittaneiden täytyy voida luottaa, että yhtiön hallitus toimii aina osakeyhtiölain mukaisesti. Tätä luottamusta on korostettu sillä, että hallituksen jäsenten tulee tehdä julkistettava selvitys riippumattomuudestaan yhtiöön ja sen keskeisiin omistajiin.

Minulla ei ole epäilystä, etteikö Kari Järvinen toimisi Talvivaaran hallituksessa yhtiön parhaaksi ja etteikö omistajaohjauksesta vastaava ministeri, pääministeri Juha Sipilä lakia tuntisi.  Julkisessa keskustelussa on kuitenkin, vuosien saatossa jopa ministereiden suulla, esitetty valtio-omisteisille pörssiyrityksille roolia tai erityistehtäviä, jotka ovat vaikeasti sovitettavissa osakeyhtiölain yhtiön johdolle asettamiin velvollisuuksiin.

Pörssiyhtiönä Talvivaara on vaikea erityistapaus, jonka johdolla on poikkeuksellisen haasteellinen tehtävä, jossa onnistuminen vaatii mitä ilmeisemmin lainsäädännön noudattamisen ohella hyvää yhteistyötä eri viranomaisten ja valtion edustajien kanssa, myös paljon puhuttua luottamustakin.

Pörssiyhtiön toiminnan tarkoituksena on lain mukaan tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Toivottavasti Talvivaaran hallitus pääsee joskus toteamaan, että yhtiö toimii tarkoituksensa mukaisesti. Mikäli Kari Järvinen ja muut hallituksen jäsenet siinä onnistuvat, on heitä onniteltava huikeasta suorituksesta ja rohkeudesta.

Kirjoitus on julkaistu Kauppalehden Debatti-palstalla 29.6.2015.