Sote-yhtiöiden hallitukset eivät saa olla palkkiopaikkoja

Pitkään valmisteltu sote-uudistus otti ensiaskeleet oikeaan suuntaan, kun Juha Sipilän hallitus julkisti huhtikuun alussa suunnitelmansa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä asiakkaan valinnanvapauden pohjalta ja monituottajamallilla.

Linjaus merkitsee toteutuessaan, että julkiset valinnanvapauden piirissä olevat sotepalvelut on yhtiöitettävä. Sitä edellyttää myös eurooppalainen kilpailulainsäädäntö.

Ratkaisevaa on, millaista osaamista hallituksen jäsenillä on ja miten ammattimaisesti hallitus työskentelee.

Yhtiöittäminen on iso asia, sillä se parantaa julkisen toiminnan läpinäkyvyyttä ja sen kautta myös tehokkuutta. Se on perusedellytys sille, että avoin kilpailu sote-palveluista saadaan aikaan. Läpinäkyvyys, avoimuus ja vertailtavuus koskee myös yksityisiä ja kolmannen sektorin markkinoilla olevia toimijoita. Veronmaksajan eli asiakkaan asema ja valta kasvaa, kun kaikki palvelujen tuottajat ovat samalla viivalla.

Mikään tehokkuusautomaatti yhtiöittäminen ei sinällään kuitenkaan ole. Ratkaisevaa on, millaista osaamista hallituksen jäsenillä on ja miten ammattimaisesti hallitus työskentelee.

Jatkossa onkin tärkeää, miten syntyvien uusien yhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan. Yhtiöiden hallituspaikat eivät saa olla poliittisia läänityksiä tai palkkiopaikkoja. Valittavien henkilöiden pitää tuntea toimialaa ja sen liiketoimintaa, tunnistaa edessä olevat muutokset ja mahdollisuudet ja mikä tärkeintä, myös riskit.

Hallitusten jäsenyys ei saa enää olla yksinomaan poliittinen valinta.

Viime vuonna voimaan tullut uusi kuntalaki edellyttää kuntien omistamilta yhtiöiltä uudenlaista käytäntöä hallitusten jäsenten valinnassa. Hallitusten jäsenyys ei saa enää olla yksinomaan poliittinen valinta, mitä tähän asti vallinnut käytäntö on suosinut.

On ymmärrettävä, että kuntaomisteisen yhtiön hallituksen jäsenyys ei ole kunnallinen luottamustoimi. Hallitusjäsenten valinta on kokonaan irrotettava kuntalain mukaisesta paikkajaosta, mitä lautakunnat ja muut vastaavat elimet ovat.

Kuntalain velvoite pitää täyttää viimeistään ensi keväänä, kun kuntayhtiöihin nimitetään hallitusten jäseniä.

Soteuudistuksen yhteydessä on varmistettava, että sosiaali- ja terveysalalla syntyvät palvelujen tuottajat toimivat aidosti osakeyhtiölain mukaisesti ja ammattimaisesti.

Jos uusista yhtiöistä tulee vanhaan kuntayhtiömalliin vain poliittisen järjestelmän palkkiopaikkojen kokoelma, voi olla varma, että nämä yhtiöt eivät avoimessa kilpailussa lopulta menesty.

Soteuudistus on suuri ja haastava askel kaikille kansalaisille tärkeiden julkisten palveluiden järjestämisessä.

 

Marketta Kokkonen