Tilintarkastuskertomukset uudistuvat – tarkastusvaliokunnan rooli korostuu

Tänä vuonna on keskusteltu paljon tilintarkastussääntelyn muutoksista. Vielä tänä syksynä DIF tarjoaa jäsenilleen kaksi tilaisuutta aiheesta: perjantaina 4.11. DIF-Tietopankkiaamiaisen yhteistyössä EY:n kanssa ja maanantaina 21.11. pidetään PwC:n Audit Committee Forum -iltatilaisuus.

Uusi sääntely muuttaa listayhtiöiden tilintarkastuksista annettavia kertomuksia merkittävästi jo keväällä 2017. Vuonna 2018 muuttuvat myös muiden yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuskertomukset.

Sijoittajien asema paranee

Uudistuksen tarkoituksena on parantaa sijoittajien asemaa. Tilintarkastajat nostavat jatkossa listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksessa esiin ne tilinpäätöksen kohdat, joihin he arvioivat sisältyvän normaalia korkeampaa riskiä sekä tilinpäätöserät, jotka edellyttävät merkittävää johdon harkintaa. Näin sijoittajien on mahdollista aiempaa paremmin arvioida yhtiöiden tilinpäätösinformaatioon liittyviä riskejä. Pääsemme siis kohta kaikki opettelemaan uutta termiä ”key audit matters (KAM)”, suomennettuna ”tilintarkastuksen kannalta keskeisimmät seikat”.

Tähän tarvitaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja niin yhtiön ja sen hallintoelimien edustajilta kuin myös tilintarkastajilta.

Tarkastusvaliokuntien kannattaa hyvissä ajoin aloittaa tilintarkastajien kanssa keskustelu tarkastuskertomuksessa esille nostettavista seikoista. On tärkeää valmistautua siihen, miten yhtiökokouksessa kertomus esitellään ja miten edesautetaan sen asianmukaista ja rakentavaa käsittelyä. Tähän tarvitaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja niin yhtiön ja sen hallintoelimien edustajilta kuin myös tilintarkastajilta.

Itse arvelen, että jos yhtiö on sijoittajaviestinnässään järjestelmällisesti kyennyt viestimään liiketoiminnastaan selkeästi ja ymmärrettävästi, ei tilintarkastuksen keskeisistä seikoista nouse esille yllätyksiä. Toivottavasti myös talousmedian edustajat ehtivät tutustua uudistukseen, jottei tilintarkastuskertomuksista aiheudu tarpeettoman yliampuvia otsikoita.

Tarkastusvaliokuntien työt lisääntyvät

Myös muita tarkastusvaliokuntiin vaikuttavia sääntelymuutoksia on jo tullut tai on tulossa voimaan. Tilintarkastusta koskevan sääntelyn tiukentuminen toi tarkastusvaliokuntien työlistalle selkeästi paitsi tilintarkastusten kilpailuttamisen niin myös muiden palveluiden ostamiseen ja seurantaan liittyvät velvollisuudet.

Näiden osalta onkin syytä varmistua, että toimintaperiaatteet ja rutiinit ovat kunnossa. Osakeyhtiölakiin puolestaan tulee viimeistään vuoden 2018 alusta muutoksia, jotka vaikuttavat tarkastusvaliokuntien rooliin ja jämäköittävät niiden tehtäviä. Oletan, että hallinnointikoodia noudattavissa yhtiöissä näiltä osin käytännöt jo ovat asianmukaisessa kunnossa.

Uusia asioita ja toimintatapoja päästään siis tarkastusvaliokunnissa pohtimaan ja työstämään. Viimeistään nyt kannattaa ainakin istumapaikkoja kokouspöydän ympärillä rohkeasti sekoittaa, päivittää valiokunnan työjärjestys ja vuosikello ja ehkäpä uudesta näkökulmasta miettiä valiokunnan ilmettä ja työskentelytapaa.