Toimitusjohtajavaihdos on taitolaji

Talouselämässä (TE 7/2016) kirjoitettiin pörssin alisuoriutujista raflaavasti kansilehdeltä alkaen: ”Pörssi antaisi 25 toimitusjohtajalle potkut”. Yrityksen hallituksen tärkeimmäksi päätökseksi nimetään useimmiten toimitusjohtajan ottaminen ja erottaminen. Siksi sekä hallituksen ratkaisu että päätöksentekoprosessi ovat tärkeitä. Pätevä hallitus ei voi ulkoistaa tehtävää pörssikursseille eikä lehdistölle, vaikka molemmilla on merkitystä toimitusjohtajan uskottavuudelle.

Jos yrityksen tulos sakkaa, pörssikurssi romahtaa tai yritys menestyy muutoin odotuksia huonommin, hallitus joutuu tekemään itsenäisen tilannearvion ja vastaamaan siihen liittyviin perustavanlaatuisiin kysymyksiin. Tämä prosessi punnitsee hallituksen viisauden ja päätöksentekokyvyn.

Ensin siis rehellinen, perusteellinen ja kiihkoton diagnoosi, vasta sitten päätetään lääkkeistä.

On kysyttävä, onko ongelmien syynä toimialamme kysynnän yleinen heikentyminen tai rakenteelliset ongelmat? Onko yrityksen oma liiketoimintamalli, strategia tai rakenne ongelmien taustalla? Onko markkinoille tullut uutta, kyvykkäämpää kilpailua? Onko syynä operatiivinen johtaminen? Ensin siis rehellinen, perusteellinen ja kiihkoton diagnoosi, vasta sitten päätetään lääkkeistä. Tämä siitä huolimatta, että normaalisti ongelmien syyt ovat moninaiset ja toimitusjohtajan vaihtaminen on yrityksen uudistumisen kannalta väkevä lääke.

Jos hallitus vain vaihtaa toimitusjohtajaa ilman, että yrityksessä on hahmotettu tervehdyttämistoimenpiteiden suuntaviivat ja keskeiset tavoitteet, ajaudutaan helposti lähtöruutuun: vaihtamaan uudestaan toimitusjohtajaa. Silloin aikaa on hukattu ja yrityksen tilanne on pahimmillaan vain heikentynyt. Tulos tai ulos toimii joskus, mutta jos se ei perustu oikeaan tilannearvioon ja sen mukaisiin toimenpiteisiin, on parempi panna ulos hallitus kuin toimitusjohtaja. Hallituksen kannalta peruskysymys on, pystyisikö toinen toimitusjohtaja nykyistä paremmin viemään läpi parannustoimet ja rakentamaan sidosryhmien luottamusta yritykseen.

Olen ollut yli 20 kertaa valitsemassa uutta toimitusjohtajaa. Usein vaihdokseen on päädytty ilman toimitusjohtajan aloitetta. Hyvä prosessi on sellainen, jossa toimitaan ripeästi, mutta hosumatta ja aina tinkimättä yrityksen parhaaksi ja lähtevää toimitusjohtajaa arvostaen.

Jorma Eloranta

 

Kirjoitus on julkaistu myös Talouselämä-lehdessä 26.2.2016.